Video par LEADER un EJZF projektiem Latvijā

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Savukārt Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu un kuru mērķis ir veicināt izaugsmi, ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību Eiropā.
 

Aicinām iepazīties ar dažiem no veiksmīgi īstenotajiem projektiem Latvijas laukos!

 

 

Kurzeme 
Ragaciems: Sterilizācijas iekārtas – autoklāva iegāde VIDEO   
Ventspils: Makšķerēšanas tūrisma attīstība Ventspils novadā VIDEO    
Jūrmalciems: i/k “Asarītis” saimnieciskās darbības uzlabošana VIDEO   
  

 

Latgale 
Daugavpils: SIA “Mykola Symets” darbības attīstība VIDEO
Viļāni: LPKS “Viļāni” saimnieciskās darbības attīstība VIDEO  
Sutri: SIA “Rasa Botanicals” ražošanas attīstība VIDEO  
Ludza: SIA “GEOPROF” darbības attīstīšana VIDEO  
Krāslava: Draugs elektronikā VIDEO 
  

 

Vidzeme
Alūksne: Šūšanas darbnīcas izveide Alūksnē VIDEO  
Suntaži: Bezglutēna produkcijas ražotnes izveide VIDEO  
Kuiviži: Skatu torņa un stāvlaukuma izveide pie Kuivižu identitātes zīmes VIDEO
  

 

Zemgale
Lielplatone: Šitake sēņu audzēšana un pārstrāde z/s “Trubenieki” VIDEO  
Bauska: Amatniecības un kultūras centra “Mazā muiža” ēkas pārbūve VIDEO  
Jaunjelgava: Jaunjelgavas pārceltuve pār Daugavu VIDEO

  • Publicēts:
    23.11.2018

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā