logo

Konkurss skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” aizsākās 2006. gadā, kad vēra vaļā Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņu grāmatu “Meža zemē Latvijā” “Aicinām ceļā!”, mudinot pētīt un atrast savā pagastā, novadā vai pilsētā meža, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, tā daudzu gadu garumā sekmējot interesi un zināšanas par meža nozari.

Tajā pašā gadā Zemkopības ministrija dāvināja Latvijas skolu bibliotēkām un visām Latvijas publiskajām tautas bibliotēkām Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatu „Mežu zemē Latvijā!” “Aicinām ceļā!” un A/S „Latvijas valsts meži” izdoto karti „Aicinām atpūsties Latvijas valsts mežos”, savukārt 2008. gadā skolu un publiskajām bibliotēkām tika dāvināts DVD „Mežu zeme Latvija”.

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri veica izpēti par meža nozari, tajā aktuālo.

Lai piedalītos konkursā, kolektīvam bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari un jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā. Pēc tam jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar literatūras un citu informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.). 2020. gadā vēl papildus bija jāsagatavo konkursa dalībnieka videopieteikums jeb vizītkarte un videopieteikums par projekta norises gaitu, tajā iekļaujot arī fragmentu no pārgājiena vai ekskursijas.

Konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā, meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumu Latvijā un pasaulē:

Iedvesmojoties no skolēnu konkursa darbiem, ir tapušas arī grāmatas.

Sadarbībā ar Ēriku Hānbergu grāmata “Mūsu mazais pārgājiens”.

Kā arī grāmata par priedi “Priede smuka, priede kupla, tavu greznu augumiņu” un bērzu “Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām”.

No 2006. gada līdz 2021. gadam konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika četrpadsmit reizes.