Meža dienu 2020 pasākumi notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (67 novados un 3 lielajās pilsētās), veicot stādījumus senajos muižu parkos un dārzos, kā arī jaunizveidotajos parkos, mazo arhitektūras formu no koka (tiltiņu, solu, galdu, atkritumu urnu u.c.) izvietošanu parkos. Kā arī izglītojot Meža dienu pasākumos gan par meža nozares nozīmību, gan par parku plānošanas un labiekārtošanas jautājumiem, koku nozīmi ainavā un parku arhitektūrā un izvietojot informācijas stendus, lai ikdienā parku viesi var uzlabot savas zināšanas.

Meža dienu pasākumos iesaistījās pašvaldības un attiecīgo pašvaldību iestādes, uzņēmumi, teritorijā esošās meža nozares iestādes un organizācijas, vietējās kopienas aktīvie iedzīvotāji, skolēni, jaunieši - tā pievēršot lielāku Latvijas sabiedrības uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, palīdzot risināt to labiekārtošanu, kā arī sekmējot jaunu zināšanu iegūšanu.

Savukārt rudenī LLU Meža fakultāte, sadarbībā ar nozares organizācijām un uzņēmumiem Meža dienu 2020 ietvaros jau trešo reizi organizēja pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā 2020”, izglītojot sabiedrību par Latvijas mežu apsaimniekošanu un iegūtās koksnes plašo izmantošanas spektru, atraktīvi parādot koksni tās izmantošanas daudzveidībā, ražojot produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Šī pasākuma ietvaros notika arī koku skulptūru festivāls "Otrā elpa", kurā piedalījās Latvijas un Lietuvas koktēlnieki un apmeklētājiem bija iespēja vērot skulptūru tapšanas procesu.