Zemkopības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 2011.gadā veica meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) 20 gadu attīstības izvērtējumu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus:

Ministru kabineta 2013.gada 7.maija noteikumi Nr.248 „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība” paredz regulāru meža apsaimniekošanas ilgtspējas novērtējuma veikšanu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības aspektus. Turpmāk novērtējums veicams reizi piecos gados, sākot ar 2014.gadu.

2011.gada 25. februārī Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi rīkotajā konferencē „Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados” tās dalībnieki tika iepazīstināti ar meža nozares attīstību Latvijā kopš neatkarības atgūšanas brīža, sniedzot ieskatu meža sociālajos, ekonomiskajos un ekoloģiskajos aspektos un to mijiedarbībā. Meža nozares nākotnes izaicinājumi prasa sabalansēt mežsaimnieku, ekonomistu, vides speciālistu un kokrūpnieku prioritātes, tāpēc konferencē īpaši tika uzsvērta ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas rādītāju analīze.

Tika prezentēts ziņojums par Latvijas meža nozares attīstības dinamiku un rezultātiem pēdējos 20 gados, ko Zemkopības ministrija izstrādājusi sadarbībā ar partneriem atbilstoši starptautiskajai metodikai un Latvijas meža nozares specifikai. Konferences dalībniekiem tika sniegta iespēja  plašāk iepazīties ar ekspertu vērtējumu par meža nozares ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem.               

„Latvijas meža nozare kā vienots veselums ir un būs būtiska Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, tā dod darbu un iztiku Latvijas iedzīvotajiem un mājvietu daudzveidīgai florai un faunai tagad un dos arī nākotnē,” uzsverot tēmas aktualitāti, norādīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Konferences prezentācijas un materiāli: