Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Atveseļošanas fonda logo

2023. gada 2. oktobrī Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projekta Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 “Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija” īstenošanu.

Projekta mērķis

Nodrošināt veterināro zāļu aprites procesa digitālu norisi un kontroli, sākot no veterināro zāļu reģistrēšanas, veterinārās elektroniskās receptes, veterināro darbību uzskaiti, lietoto zāļu, t. sk. vakcīnu, uzskaiti katram dzīvniekam vai to grupām.

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projekta ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti 2 modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi: veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma (VZRIS) un Veterinārās e-veselības informācijas sistēma (EVETIS). Tāpat projektā tiks radītas 3 centralizēti pārvaldāmas nozares būtiskās datu kopas: 1. Antibiotikas – antimikrobiālo līdzekļu lietošanas dati, 2. Dati EZA (EMA) un Latvijas Atvērto datu portālam – zāļu lietojums pa sugām, 3. Statistika par izrakstīto veterināro parasto/īpašo recepšu skaitu.

 

Projekta kopējās izmaksas: 2 197 272 EUR
 

 

Projekta sadarbības partneri:

Pārtikas un veterinārais dienests

 

Projekta īstenošanas termiņš:

2023. gada 2. oktobris – 2026. gada 31. maijs.