Lai nodrošinātu informācijas apriti par sanitārajiem un fitosanitārajiem (turpmāk – SPS) jautājumiem (pārtikas drošība, dzīvnieku un augu veselība) atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) Līgumam par Sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu, Zemkopības ministrija (turpmāk – paziņošanas iestāde) ir izveidojusi e-pasta adresi sps.enquirypoint@zm.gov.lv.

Paziņošanas iestādes galvenais uzdevums ir pārraudzīt informācijas paziņošanas procesu un rūpīgi pārbaudīt izejošos paziņojumus.

Paziņošanas iestāde:

  • nodrošina citu PTO dalībvalstu ierosināto SPS pasākumu izplatīšanu komentāriem;
  • ar PTO SPS sekretariāta starpniecību informē citas PTO dalībvalstis par Latvijas ierosinātiem jauniem SPS pasākumiem;
  • pēc pieprasījuma nodrošina ar ierosināto SPS pasākumu projektu kopijām;
  • atbildīga par saņemto komentāru iesniegšanu PTO SPS sekretariātam.

Informācijas apriti caur šo e – pasta adresi nodrošina Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa.

Kontakti: