• Bruceloze
 • E. coli O157:H7
 • Ehinokokoze
 • Leptospiroze
 • Listerioze
 • Jersinioze
 • Mutes un nagu sērga
 • Psitakoze/ Aitu enzootiskais aborts (Hlamidioze – C.psittaci)
 • Toksoplazmoze
 • Trakumsērga
 • Trihineloze
 • Tuberkuloze
 • Tularēmija
 • Salmoneloze
 • Sibīrijas mēris (Liesas sērga)
 • Q drudzis

Video materiāli:

Saistītie dokumenti:

Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki:

Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki:

 • KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1190/2012 (2012. gada 12. decembris) par Savienības uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003
 • KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 200/2012 (2012. gada 8. marts) par Savienības mērķi samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium broileru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003
 • KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010
 • KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 200/2010 (2010. gada 10. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo Gallus gallus vaislas saimēs
 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1177/2006 (2006. gada 1. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par īpašu kontroles metožu izmantošanu dalībvalstu programmās par salmonellas apkarošanu mājputnos
 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1003/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt atsevišķu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus vaislas saimēs un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli