Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)

Pēdējos gados vairākās Eiropas valstīs (Vācija, Polija, Čehija, Zviedrija, Slovākija, Austrija, Slovēnija) jau bija novērojama masveida egļu mežaudžu bojāeja, ko izraisījusi egļu astoņzobu mizgraužu (Ips typographus L.) masveida savairošanās, daudzviet sasniedzot pat epidēmijas apmērus.

 

Egļu astoņzobu mizgrauzis (turpmāk - mizgrauzis) uzskatāms par vienu no visbīstamākajiem meža kaitēkļiem Latvijā. Izvērtējot 2019. gada Meža kaitēkļu un slimību zinātniskajā monitoringā iegūtos datus par mizgrauža populācijas dinamiku un prognozēm, kā arī Valsts meža dienesta  apkopotos datus par izsniegtajām apliecinājumiem koku ciršanai sanitārajās cirtēs ar cēloni “mizgrauzis” un meža īpašnieku iesniegto informāciju, apstiprinājās, ka vairākos Latvijas reģionos jau ir notikusi mizgrauža masu savairošanās, un tā turpināsies 2020.gadā. 

 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju Latvijā un situāciju Eiropā kopumā, Zemkopības ministrija izveidoja speciālistu darba grupu, lai izstrādātu rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai pret mizgraužu radītiem bojājumiem.

 

Zemkopības ministrija aicina rīcības plāna izpildē iesaistītās institūcijas, meža īpašniekus un apsaimniekotājus rīkoties atbilstoši plānā “Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)”,  ietvertajiem pasākumiem, lai efektīvi apkarotu šo kaitēkli un aizsargātu egļu audzes pret tā radītajiem bojājumiem. 

 

Konstatējot mizgrauža bojājumus, lūdzam sniegt informāciju Valsts meža dienesta darbiniekiem. 

  • Publicēts:
    20.04.2020

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020