01.04.2015.

Meža konsultatīvās padomes sēde notika š.g. 1.aprīlī no plkst.9.00-10.30 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē.

Darba kārtības projekts

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu projekta apspriešana.

Sēdes darba materiāli:

1. Projekts Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gads.

2. Pārskats Par MSNP 2020 projekta sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem iebildumiem, komentāriem un priekšlikumiem.

3. Projekta Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gads 1.pielikums.

4. Prezentācija „Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”.