2014. gads

Meža konsultatīvās padomes sēde notika š.g. 5.decembrī no plkst.10.00-11.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē.

Darba kārtība

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Meža konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. (Priekšlikums: LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks).

3. Prezentācija par aktualizēto Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projektu (A.Ozols)

4. Informācija par plānoto Pamatnostādņu projekta un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanās uzsākšanu, priekšlikumu un komentāru iesniegšanas kārtību. (A.Ozols)

5. Diskusija

Pielikumā sēdes darba materiāli:

Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projekts uz 53 lpp.

Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projekta pielikums uz 27 lpp.

Prezentācija par aktualizēto Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projektu