2019.gads

Meža konsultatīvās padomes sēdes, kas notiks š.g.5.jūnijā plkst. 11.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē, darba kārtības projekts:

1. Informācija par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanu. 
2. Meža nozares stratēģija. 
3. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 
4. Priekšlikumi meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitātes uzlabošanai.