Starptautiskie procesi un projekti

2015. gads – vērsts uz svarīgām pārmaiņām meža politikas jomā globālā līmenī

Vērtējot meža politikas aktualitātes globālā līmenī, 2015. gadu var pamatoti uzskatīt par būtisku pārmaiņu gadu. Šogad plānots aizvadīt vismaz 4 starptautiskos procesus ar lielu ietekmi uz visas pasaules meža politikas tendencēm:

•    Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konference, Parīze; konferences mērķis ir panākt juridiski saistošu un visaptverošu vienošanos klimata jomā, kas paredzētu visām ANO dalībvalstīm noteiktā apjomā samazināt siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisijas. Līdz šim saistības samazināt SEG emisijas noteica Kioto protokols, taču tā kā to ratificējušas tikai ierobežots skaits attīstīto valstu (tostarp ES), daudzām valstīm nebija noteikti saistoši mērķi. Konferences rezultāti ietekmēs arī globālo meža nozari, jo tieši mežsaimniecība ir tā sfēra, kuru klimata izmaiņas varētu skart visplašāk.

•    Mērķu apstiprināšana Ilgtspējīgas Attīstības Programmai pēc 2015. gada; ilgtspējīgas attīstības mērķus plānots apstiprināt Ilgtspējīgas attīstības samitā Ņujorkā, 25.-27. septembrī. Programma ir globāls attīstības plāns ar skaidriem, pārliecinošiem un izmērāmiem mērķiem katrai valstij. Viena no dimensijām ir vides ilgtspēja, kas sevī iekļauj arī ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu.

•    7. Forest Europe Ministru Konference, Madride, oktobris; šogad šim procesam aprit 25. pastāvēšanas gadadiena. Tikšanās laikā tiks spriests par izaicinājumiem, ar ko Eiropas mežiem būs jāsaskaras tuvākajā nākotnē, un kuru risināšanai būtu nepieciešama Eiropas sadarbība augstākā politiskajā līmenī. Jau šobrīd noris gatavošanās darbs pie sanāksmes norises, un Latviju tajā pārstāvēs Meža departamenta eksperti.

•    Apvienoto Nāciju Meža Foruma 11. sesija, Ņujorka; Forums norisināsies no 4.-15. maijam un tajā plānots izstrādāt kopēju Rezolūciju, iezīmējot Meža foruma tālāku attīstību, tostarp uzlabojot Foruma sekretariāta kapacitāti un atbalsta funkciju ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas veicināšanai, kā arī paredzētas augsta līmeņa valstu pārstāvju tikšanās, kuru rezultātā iecerēts pieņemt Ministru deklarāciju. Latviju kā ES Padomes prezidējošo valsti Forumā pārstāvēs Meža departamenta eksperti – direktors Arvīds Ozols, direktora vietniece Ilze Silamiķele un meža nozares atašejs Briselē Normunds Strūve. Augsta līmeņa tikšanās sanāksmē paredzēta arī ministra Jāņa Dūklava dalība, paužot kopējo ES nostāju. Vienošanās par ES un tās dalībvalstu nostāju panākta ilgā un rūpīgā ekspertu darbā EP Mežsaimniecības darba grupas ietvaros.

 

Detalizēta informācija interneta vietnēs:

UNFF 11

Forest Europe

ANO Klimata pārmaiņu konference