Informācija par projektu iesniegšanas kārtību MSAF

Projekta iesniegumi Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanai iesniedzami, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu 10 darbdienu laikā pēc ikgadēja sludinājuma par pieteikšanos fonda atbalstam publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumu Nr.605 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” nosacījumiem.
 

Projektu iesniegumi ārpus izsludinātā termiņa netiek pieņemti.