Piešķirtais finansējums AS „Latvijas valsts meži” 2013.gada dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās

Zemkopības ministrija informē, ka ir noslēgusies akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2013.gada mērķziedojumam Meža attīstības fondā izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai saņemto projektu iesniegumu vērtēšana.

Saskaņā ar 2013.gada 11.novembrī Ministru kabinetā akceptēto Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013.gadā” un finanšu ministra 2013.gada 19.decembra atļauju (vēstule Nr. 20-2-01/8108) AS „Latvijas valsts meži” Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) 2013.gada decembrī ziedoja Ls 420 000 šādām mērķprogrammām:

(1) meža nozares profesionālās izglītības attīstībai,

(2) meža nozares augstākās izglītības attīstībai,

(3) meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem,

(4) sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām un

(5) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām.

 

Ar finansējumu iespējams iepazīties šeit.