Jaunas normas benzopirēnam

2014. gada 1. septembrī stājas spēkā jauna benzo(a)pirēna norma (EK Regulas 835/2011) kūpinātā gaļā un kūpinātas gaļas produktos, kūpinātās zivīs un kūpinātu zivju produktos (tas neattiecas uz šprotēm – šprotēm norma paliek iepriekšējā).

EK, izvērtējot jebkādu normu piemērošanu, ņem vērā, ka pārtiku piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņiem jābūt nekaitīgiem un tik zemiem, cik iespējams, pamatojoties uz labu ražošanas praksi.

Atļautā benzo(a)pirēna norma tiks samazināta no 5 μg/kg uz 2 μg/kg, savukārt benzopirēna, benzantracēna, benzofluorantēna  un krizēna summa no 30 μg/kg uz 12 μg/kg. Šādas normas tika pieņemtas jau 2011. gadā un to ieviešanai tika noteikts trīs gadu pārejas periods, kas beidzas 2014. gada 1. septembrī.

Pārtikas produktus, kuri tiks saražoti un laisti tirgū līdz 2014. gada 1. septembrim saskaņā ar šobrīd spēkā esošajām normām, varēs turpināt iztirgot pēc šā datuma līdz to minimālā derīguma termiņa vai izlietošanas termiņa beigām.

Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt patērētājiem iespēju iegādāties veselīgāku pārtiku.

  • Publicēts:
    28.01.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā