Ikgadējo Līgumu par sadarbību zinātnē parakstījusi ZM, LZA un LLMZA

Ikgadējo Līgumu par sadarbību zinātnē parakstījusi ZM, LZA un LLMZA

Trešdien, 12. februārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo Līgumu par sadarbību, lai nodrošinātu nepārtrauktu un intensīvu savstarpējo sadarbību.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Arvien aug un attīstās tik senas un tradīcijām bagātas nozares kā lauksaimniecība un mežkopība, līdz ar to mūsdienās jauniešu un darbaspēka piesaiste kļūst arvien aktuālāka. “Cīņa” par jauniešu piesaisti latviešu tradicionālajām nozarēm kļūst arī sīvāka, tādēļ ir būtiski nodrošināt pilnvērtīgu un vispusīgu sadarbību ar izglītības iestādēm, kas ne tikai motivē  jauniešus izvēlēties savas dzīves arodu saistīt ar lauksaimniecību vai mežsaimniecību, bet arī veido stabilu zināšanu pamatu. Tādēļ kārtējo gadu, parakstot vienošanos par sadarbību, mēs apņemamies arvien veicināt zinātnes attīstību, kā arī sniegt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, kas arī ir un būs mūsu valsts reģionu nākotnes veidotāji.

 

Līgums par sadarbību ietver vienošanos par informācijas apmaiņu un konsulācijas par attīstību zinātnē un augstākajā izglītībā, konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu zinātnes sasniegumu popularizēšanai un atbalstu jauno zinātnieku sagatavošanai Zemkopības ministrijas (ZM) kompetences jomās, sniedzot iespēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA sēdēs.

 

Līgums arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanā un  starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tostarp, nodrošinot Latvijas pārstāvju dalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības rīkotajos semināros un Latvijas pārstāvju piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas rīkotajos semināros, kā arī Latvijas zinātnieku dalību Ziemeļvalstu lauksaimiecības zinātnieku kongresā, u.c.

 

Zemkopības ministrijas foto : zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, LLMZA prezidente Baiba Rivža,  LZA prezidents Ojārs Spārītis kopā ar “ēnām”.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 67027070
E-pasts: dagnija.muceniece@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 
  • Publicēts:
    12.02.2020