Jaunais augsnes izpētes projekts palīdzēs gudrāk izmantot lauksaimniecības zemi

Jaunais augsnes izpētes projekts palīdzēs gudrāk izmantot lauksaimniecības zemi

 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem 2021. gada februārī sākusi īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”, lai uzlabotu informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem.

 

Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai. 

 

Atjauninātie valsts augsnes dati uzlabos ar klimatu saistīto informāciju par augsni, kas izmantojama klimata pārmaiņu politikā, kā arī palielinās ekspertu zināšanas par ilgtspējīgu augsnes pārvaldību. Vienlaikus projekta gaitā pilnveidotos nacionālos augsnes datus varēs izmantot valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki un nevalstiskās organizācijas, un arī zinātniskās iestādes, izstrādājot un īstenojot klimata politiku. 

 

Zemes apsaimniekotājiem projekta rezultāti sniegs papildu informāciju par augsni, lai veicinātu lauksaimniecības ražošanas resursu efektīvāku izmantošanu, nodrošinātu produkcijas kvalitāti un saglabātu nozares konkurētspēju, vienlaikus samazinot lauksaimniecības slodzi uz vidi un saglabājot ekosistēmas. 

 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    04.03.2021