LLU doktoranti ierosina akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendijas dibināšanu

LLU doktoranti ierosina akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendijas dibināšanu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Attīstības fondā 27. decembrī parakstīts akadēmiķes, profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas nolikums. Šāda stipendiju programma ir unikāla LLU, jo to iniciējuši Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktoranti par godu nozīmīgajai profesores Baibas Rivžas dzīves jubilejai un devuši stipendijas programmai profesores vārdu. Turklāt tai varēs pieteikties nākamie fakultātes maģistri un doktori.

 

Stipendijas programmas idejas autore ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorante Laila Kundziņa, kura šobrīd izstrādā promocijas darbu profesores Baibas Rivžas vadībā. Turklāt doktorantes promocijas darba tēma saistīta ar mecenātisma lomas izpēti jauno speciālistu sagatavošanā. Kā ar humoru teic pati profesore, viņa esot praktisks savas doktorantes promocijas darba pielietojums.

 

Tas man ir liels pārsteigums, jo saprotu, cik lielu darbu doktorante ieguldījusi, lai uzrunātu stipendijas fonda izveidei citus doktorantus un arī manus kolēģus. Paldies visiem! Esmu ļoti pateicīga par šādu atzinību un dāvanu dzimšanas dienā. Dzimšanas dienas dāvanas var būt vērtīgākas un mazāk vērtīgas, bet toties sirsnīgas, taču par šo varu teikt, ka tā ir ilgtspējīga dāvana. Tā veicinās nākamos doktorantus rakstīt savus darbus un iegūt doktora grādu. Kopumā esmu priecīga par maģistra un doktora darbiem, kas tiek aizstāvēti mūsu universitātē Latvijas valstij par labu. Tagad tiem būs iespēja iegūt šo stipendiju,” pateicībā par sev veltīto atzinību stāsta B. Rivža.

 

Stipendijas fondu šobrīd veido 1800 eiro lieli mērķziedojumi, kurus līdz šim veikuši profesores doktoranti, absolventi un kolēģi, sveicot B. Rivžu jubilejā. Taču stipendijas fonds ir atvērts un ziedojumus turpmāk var veikt ikviens interesents, kurš vēlas atbalstīt B. Rivžas pārstāvētās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes labāko doktora vai maģistra darbu autorus.

 

Pieteikšanās stipendijai tiks izsludināta katru gadu pavasara semestrī, un tai varēs pretendēt maģistra un doktora studiju absolventi, kuri ir izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši attiecīgi maģistra vai doktora darbus. Turklāt stipendijai varēs pretendēt ne vēlāk kā vienu gadu pēc grāda iegūšanas. Stipendijas ieguvējs tiks sveikts LLU svinīgās Konventa sēdes laikā decembrī. Vienas stipendijas apmērs būs 250 eiro.

 

Stipendijas nolikumu LLU Rektorāta sēžu zālē parakstīja B. Rivža un Attīstības fonda priekšsēdētājs Kaspars Vārtukapteinis, klātesot profesores dzīvesbiedram, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesoram Pēterim Rivžam.

 

Informācija par stipendijas programmu būs pieejama LLU portālā, kur publicēta informācija par visām LLU studentiem pieejamajām stipendijām un to iegūšanas nosacījumiem.

  • Publicēts:
    02.01.2020