Mainīs valsts atbalsta līdzekļu piešķiršanas kārtību lauksaimnieku NVO

Mainīs valsts atbalsta līdzekļu piešķiršanas kārtību lauksaimnieku NVO

Ceturtdien, 19. decembrī, zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts tikās ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām (LNVO), lai pārrunātu jauno kārtību, kā LNVO turpmāk saņems valsts atbalstu.

 

Zemkopības ministrija (ZM) ir ņēmusi vērā Valsts kontroles 2019. gada 22. jūlija revīzijas ziņojumā “Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?” izteikto ieteikumu pārvērtēt LNVO finansēšanas kārtību, paredzot jaunus nosacījumus LNVO atbalstam.

 

Jānis Eglīts uzsver: “Neapšaubāmi, Zemkopības ministrijai ir ļoti svarīga sadarbība ar lauksaimnieku organizācijām, jo tā sekmē lauksaimniecības nozarei un sabiedrības interesēm atbilstošu normatīvu izstrādi un efektīvu to realizāciju, tādējādi nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos valsts pārvaldē. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, esam pilnveidojuši valsts atbalsta piešķiršanas lauksaimnieku organizācijām kārtību tā, lai valsts līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un caurspīdīgi.”

 
Jaunie LNVO atbalsta nosacījumi paredz, ka no 2020. gada atbalstu sniedz LNVO, kas spēj apvienot lielu lauksaimnieku skaitu (vismaz 40 biedrus), pārstāv dažādu jomu lauksaimniekus (vismaz četras jomas) un nozarē darbojas pietiekami ilgi – ir reģistrēta vismaz 5 gadus, tā apliecinot, ka lauksaimnieki attiecīgajai LNVO uzticas. Lemjot par valsts atbalsta piešķiršanu LNVO, tiks vērtēta to darbība iepriekšējos trijos gados, jo ir būtiski, lai finansējumu saņemtu tieši aktīvās LNVO.

 

Tāpat, lai saņemtu atbalstu, LNVO būs jāsagatavo projekts, kurā paredzēta gan lauksaimnieku informēšana un iesaistīšana attiecīgās politikas veidošanā un mērķu sasniegšanā, gan lauksaimnieku viedokļa apzināšana un LNVO iesaistīšanās politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.

 

ZM ir sagatavojusi grozījumus MK 17.12.2013. noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, ko virzīs izskatīšanai valdībā.
____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.12.2019