Svaigu cūkgaļu un tās izstrādājumus Latvijā no Rumānijas un Bulgārijas drīkstēs ievest tikai ar atbildīgo iestāžu apliecinājumu

Svaigu cūkgaļu un tās izstrādājumus Latvijā no Rumānijas un Bulgārijas drīkstēs ievest tikai ar atbildīgo iestāžu apliecinājumu

Valdība ceturtdien, 25. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumu klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, nosakot prasības ievedamai svaigai cūkgaļai un cūkgaļas izstrādājumiem no Rumānijas un Bulgārijas, lai ievestā produkcija neradītu klasiskā cūku mēra izplatīšanās risku Latvijā. 

 

Turpmāk svaigu cūkgaļu, kā arī produktus un izstrādājumus, kas iegūti no cūkām Rumānijā un Bulgārijā, drīkstēs ievest Latvijā tikai ar šo valstu dzīvnieku veselības kontroles iestāžu apliecinājumu. Apliecinājumā jābūt norādītam, ka cūkām ir veiktas veselības kontroles, bet svaiga cūkgaļa, kā arī produkti un izstrādājumi, kas iegūti no šīm cūkām, ir iegūti atbilstoši tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem. 

 

ES dalībvalstis Rumānija un Bulgārija joprojām ir tās ES dalībvalstis, kuru apgabalos pastāv klasiskā cūku mēra uzliesmojuma risks mājas cūku novietnēs, savukārt Latvija kopš 2020. gada oktobra ir oficiāli pasludināta par valsti, kas ir pilnībā brīva no klasiskā cūku mēra. Tādēļ noteikumos veikti redakcionāli precizējumi, svītrojot no noteikumiem pasākumus un kontroles normas, kas Latvijai bija jāievēro klasiskā cūku mēra apkarošanas periodā. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    25.02.2021