Kontaktinformācija

Zemkopības ministrija

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

E-pasta adrese: pasts[at]zm.gov.lv

Fakss: 67027512

 

Rekvizīti: 
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģistrācijas numurs: 90000064161
Bankas konts: LV64TREL2160317046000
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22

 

 

Saziņai ar Zemkopības ministriju ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 

​Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi!

 

Sociālie tīkli:

 

 

Klientu apkalpošanas centra (KAC) tālrunis 67095000

 

Zemkopības ministrijas darbinieku kontaktinformācija

 

Padotībā un pakļautībā esošo iestāžu kontaktinformācija

 

Zemkopības ministrija 67027010*
Lauku atbalsta dienests 67095000
Lauksaimniecības datu centrs 67027240
Pārtikas un veterinārais dienests 67095230
Valsts Augu aizsardzības dienests 67027098
Valsts Meža dienests 67226600
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 67027149

 * Zemkopības ministrijas telefonus apkalpo SIA "LMT" - zvans uz norādīto telefona numuru tiks tarificēts kā zvans uz LMT mobīlā telefona numuru. 

 

 

Jums ir iespēja nosūtīt priekšlikumus par ministrijas tīmekļvietni uz e-pasta adresi: webmaster[at]zm.gov.lv

 

Jums ir iespēja sazināties ar Zemkopības ministrijas Datu aizsardzības speciālistu rakstot e-pastu: das[at]zm.gov.lv