Struktūra

Centrālā administrācija
Aina Stašāne
Ģenerāldirektore
Tālrunis
Kabinets 503
Normunds Jurkāns
Ģenerāldirektora vietnieks
Tālrunis 29181452
Kabinets 503
Selva Šulce
Preses sekretāre
Tālrunis 67210366; 29499881
Kabinets 204
Vineta Vilcāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 29386203
Kabinets
Ģirts Ciems
Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Tālrunis
Kabinets 206
Stella Boķe
Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte
Tālrunis
Kabinets 205
Annija Grava
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis
Kabinets 205
Gints Priedkalns
Kontroles un uzraudzības daļas kvalitātes vadītājs
Tālrunis 67229106
Kabinets 205
Ingūna Zemture
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis 67220370
Kabinets 506
Inta Bukolde
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67225256
Kabinets 501
Natālija Grīviņa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 508
Ingrīda Lakēvica
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Vizbulīte Miķelsone
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Mārīte Gulbe
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 509
Gunta Lankovska
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67224998
Kabinets 508
Agnese Bremane
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 509
Agnese Lapsa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 508
Inita Avotiņa
Personāla daļas vadītāja
Tālrunis 67211386
Kabinets 304
Līna Viļuma
Personāla daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67220027
Kabinets 301
Anda Siliņa
Personāla daļas personāla speciāliste
Tālrunis 67211167
Kabinets 303
Inga Kaļinovska
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītāja
Tālrunis 67229147
Kabinets 201
Ričards Dage
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas saimniecības pārzinis
Tālrunis 67220201
Kabinets 110
Gvido Kaufelds
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais transporta pārraugs
Tālrunis 67220201
Kabinets 111
Līga Belindževa-Briede
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Anta Anna Liepa
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktore
Tālrunis
Kabinets 401
Normunds Knēts
Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 29175375
Kabinets 403
Mārīte Balode
Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente
Tālrunis
Kabinets
Daiga Breiere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 29466781
Kabinets 402
Lilija Sudraba
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 26178485
Kabinets 402
Kristīne Paidere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 28300474
Kabinets
Indra Berga
Mežsaimniecības daļas vecākā referente meža reproduktīvo materiāla kontroles jautājumos
Tālrunis 26274713
Kabinets 402
Andis Purs
Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs
Tālrunis 67222820; 29170468
Kabinets 406
Zigmunds Jaunķiķis
Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67221092; 20290428
Kabinets 412
Ieva Zadeika
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 67220065; 26538278
Kabinets 411
Oskars Zaļkalns
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis 26188968
Kabinets
Andris Ziemelis
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais referents
Tālrunis 26238979
Kabinets 412
Maija Štokmane
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 22161440
Kabinets 411
Vasīlijs Kolačs
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis 29441040
Kabinets
Valters Lūsis
Medību daļas vadītājs
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Ilgvars Zihmanis
Medību daļas vecākais referents
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Evelīna Erzama
Medību daļas vecākā referente
Tālrunis 67212776; 25736224
Kabinets 208
Līga Menģele-Stillere
Juridiskās daļas vadītāja
Tālrunis 26597224
Kabinets 410
Inete Poča
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 67222290; 20283955
Kabinets 409
Evita Steķe
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 28629117
Kabinets 409
Ints Rudzītis
Meža resursu reģistra departamenta direktors
Tālrunis
Kabinets 601
Gundars Štarks
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadītājs
Tālrunis
Kabinets 604
Uldis Gitendorfs
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadošais datu bāzes programmētājs
Tālrunis 22011416
Kabinets 602
Līga Mālniece
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas inženiere
Tālrunis 25496404
Kabinets 602
Aiga Bērziņa
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29221860
Kabinets 605
Olga Stankovska
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29457344
Kabinets 605
Egils Lodiņš
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītājs
Tālrunis 67211336
Kabinets 607
Mārtiņš Krauze
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators
Tālrunis 67227057
Kabinets 101
Ērika Vēdzele-Liepa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja vietniece dokumentu pārvaldības jautājumos
Tālrunis 67225880; 29159735
Kabinets 306
Iveta Knēziņa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākā lietvede
Tālrunis 67225880
Kabinets 306
Ināra Plaksina
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas pārvaldes sekretāre
Tālrunis 67226600
Kabinets 503
Sandis Cāzers
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datortīkla administrators
Tālrunis
Kabinets 203
Artis Sevostjanovs
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas Informācijas sistēmu administrators
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Normunds Lauskis
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks
Tālrunis 26588962
Kabinets 307
Sanda Viļuma
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datubāzes vadītāja
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Zemkopības ministrijas vadība
Kaspars Gerhards
Ministrs
Tālrunis 67027107
Kabinets 2307
Dace Lucaua
Valsts sekretāre
Tālrunis 67027502
Kabinets 2206
Pārsla Rigonda Krieviņa
Valsts sekretāra vietniece
Tālrunis 67027031
Kabinets 2201
Kaspars Cirsis
Valsts sekretāra vietnieks
Tālrunis 67027315
Kabinets 2313
Dace Arāja
Valsts sekretāra vietniece
Tālrunis 67027259
Kabinets 2107
Kristīne Neiceniece
Vecākā referente
Tālrunis 67027502
Kabinets 2204
Ģenerāldirektors
Austrumlatgales virsmežniecība
Euģēnijs Upenieks
Virsmežzinis
Tālrunis 29411167
Kabinets
Aleksandrs Lubāns
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26352522
Kabinets
Aigars Spalviņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26668348
Kabinets
Inga Erta
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29134149
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Modris Punculis
Kartogrāfs
Tālrunis 29426522
Kabinets
Igors Pozņakovs
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 25657481
Kabinets
Agnese Kalniņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29375284
Kabinets
Artūrs Sondors
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 25723727
Kabinets
Ivars Ikaunieks
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26381254
Kabinets
Ministra birojs
Edgars Kronbergs
Parlamentārais sekretārs
Tālrunis 67027112
Kabinets 2004
Jānis Eglīts
Ministra biroja vadītājs
Tālrunis 67027665
Kabinets 2305
Aija Iesalniece
Ministra biroja vadītāja vietniece
Tālrunis 67027665
Kabinets 2305
Edvards Ratnieks
Ministra padomnieks
Tālrunis 67027408
Kabinets 2303
Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Tālrunis 20222000
Kabinets 2304
Jānis Grasbergs
Ministra padomnieks
Tālrunis
Kabinets
Egils Helmanis
Ministra padomnieks
Tālrunis
Kabinets 2302
Kristīne Kalniņa
Ministra palīdze
Tālrunis 67027107
Kabinets 2306
Ervīns Grāvītis
Ministra padomnieks (ārštata, bez darba samaksas)
Tālrunis
Kabinets
Edijs Vaznis
Ministra padomnieks (ārštata, bez darba samaksas)
Tālrunis
Kabinets
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Indulis Sarma
Virsmežzinis
Tālrunis 29286049
Kabinets
Anda Špicere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29185546
Kabinets
Laila Lagzdiņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 29451439
Kabinets
Ervīns Sermolis
Virsmežniecības inženieris meža uguns apsardzības jautājumos
Tālrunis 20020598
Kabinets
Jānis Okmanis
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29190440
Kabinets
Monika Jansone
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29189170
Kabinets
Skaidrīte Otanķe
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28353927
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Dainis Priedītis
Kartogrāfs
Tālrunis 26582188
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Lauksaimniecības departaments
Ilga Līdaka
Direktore
Tālrunis 67027160
Kabinets 2007
Lopkopības un ciltsdarba nodaļa
Gita Jansone
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 28624214
Kabinets 2013
Ineta Lavrinoviča
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027528
Kabinets 2014
Sandra Justa
Vecākā referente
Tālrunis 67027379
Kabinets 2015
Lelde Blūma
Vecākā referente
Tālrunis 67027561
Kabinets 2016
Anna Želtkovska
Vecākā referente
Tālrunis 67027039
Kabinets 2015
Anželika Lazdiņa
Juriskonsults
Tālrunis 67027592
Kabinets 2008
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļa
Kristīne Sirmā
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29178894
Kabinets 2018
Gints Lanka
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027461
Kabinets 2020
Dace Guste
Vecākā referente
Tālrunis 67027217
Kabinets 2019
Adris Bumbuls
Vecākais referents
Tālrunis 67027184
Kabinets 2019
Einārs Mednis
Vecākais referents
Tālrunis 67027275
Kabinets 2017
Lauksaimniecības resursu nodaļa
Iveta Ozoliņa
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29491563
Kabinets 2003
Ineta Jēkabsone
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027177
Kabinets 2002
Ilze Magone
Vecākā referente
Tālrunis 67027258
Kabinets 2001
Ieva Braņicka
Vecākā referente
Tālrunis 67027683
Kabinets 2001
Laura Laizāne
Vecākā referente
Tālrunis 67027360
Kabinets 2011
Gints Krūmiņš
Vecākais referents
Tālrunis 67027313
Kabinets 2011
Pārtikas uzraudzības departaments
Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļa
Augu izcelsmes produktu, dzērienu, un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļa
Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļa
Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļa
Pārtikas produktu reģistrācijas daļa
Dienvidlatgales virsmežniecība
Vilmārs Skutels
Virsmežzinis
Tālrunis 29171270
Kabinets
Aivars Skrinda
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28655037
Kabinets
Lilija Teivāne
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29437705
Kabinets
Jolanta Kukare
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29276864
Kabinets
Inga Skutele
Kartogrāfs
Tālrunis 29142262
Kabinets
Karīna Lazdāne
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 25735751
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Kaspars Jonāns
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 28622503
Kabinets
Kristīne Zepa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28655021
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Meža departaments
Arvīds Ozols
Direktors
Tālrunis 67027201
Kabinets 1108
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa
Normunds Strūve
Departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 29263844
Kabinets 1116
Ilze Silamiķele
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027635
Kabinets 1115
Māra Mīkule
Vecākā referente
Tālrunis 67027553
Kabinets 1111
Iveta Vaite
Vecākā referente
Tālrunis 67027453
Kabinets 1112
Evelīna Skrastiņa
Vecākā referente
Tālrunis 67027647
Kabinets 1102
Regīna Ekmane
Vecākā referente
Tālrunis 67027349
Kabinets 1109
Meža resursu un medību nodaļa
Rita Benta
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29493126
Kabinets 1107
Lāsma Āboliņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027285
Kabinets 1103
Lelda Pamovska
Vecākā referente
Tālrunis 67027101
Kabinets 1106
Jānis Bārs
Vecākais referents
Tālrunis 67027554
Kabinets 1118
Inga Ozola
Vecākais referents
Tālrunis 67027118
Kabinets 1105
Anita Krampe
Vecākā referente
Tālrunis 67027410
Kabinets 1101
Evelīna Skrastiņa
Vecākā referente
Tālrunis 67027647
Kabinets 1102
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļa
Valdis Pētersons
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027511
Kabinets 1122
Inga Žagare
Vecākā referente
Tālrunis 67027558
Kabinets 1119
Gints Melkins
Vecākais referents
Tālrunis 67027207
Kabinets 1123
Anita Vīksne
Vecākā referente
Tālrunis 67027345
Kabinets 1121
Renāte Priedīte
Vecākā referente
Tālrunis 67027228
Kabinets 1117
Veterinārās uzraudzības departaments
Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļa
Novietņu uzraudzības daļa
Veterināro objektu uzraudzības daļa
Veterināro zālu reģistrācijas daļa
Centrālvidzemes virsmežniecība
Arvīds Greidiņš
Virsmežzinis
Tālrunis 29487653
Kabinets
Māra Vāveriņa
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29338094
Kabinets
Andrejs Strods
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26590962
Kabinets
Dace Rācene
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29254880
Kabinets
Andris Bardovskis
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26163976
Kabinets
Agneta Kārkliņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28618050
Kabinets
Ieva Pētersone
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26133851
Kabinets
Sarmīte Greidiņa
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 28316509
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Līga Mālniece
Kartogrāfs
Tālrunis 26633526
Kabinets
Krišs Ozoliņš
Kartogrāfs
Tālrunis 26633526
Kabinets
Normunds Vilmanis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 20228287
Kabinets
Robežkontroles departaments
Zivsaimniecības departaments
Normunds Riekstiņš
Direktors
Tālrunis 67095045
Kabinets 1419
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļa
Inese Bārtule
Depratamenta direktora vietniece
Tālrunis 26481730
Kabinets 1415
Ilze Rutkovska
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027108
Kabinets 1407
Arvīds Brokāns
Vecākais referents
Tālrunis 67027158
Kabinets 1422
Baiba Āķe
Referente
Tālrunis 67027660
Kabinets 1418
Jānis Ābele
Vecākais referents
Tālrunis 67027823
Kabinets 1408
Ilze Bartkeviča-Eglīte
Vecākā referente
Tālrunis 67095047
Kabinets 1402
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļa
Santa Jansone
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29194918
Kabinets 1412
Olga Adamenko
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67095042
Kabinets 1409
Diāna Demčuka
Vecākā referente
Tālrunis 67095046
Kabinets 1406
Artis Āboltiņš
Vecākais referents
Tālrunis 67095040
Kabinets 1411
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa
Edīte Kubliņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 26140894
Kabinets 1403
Armands Stahovskis
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67878707
Kabinets 1421
Zane Līde
Vecākā referente
Tālrunis 67878708
Kabinets 1404
Kristaps Pilskalns
Vecākais referents
Tālrunis 67878727
Kabinets 1421
Inese Mjadeļeca
Vecākā referente
Tālrunis 67027067
Kabinets 1405
Resursu vadības departaments
Vadības sistēmu, audita un dokumentu pārvaldības daļa
Informāciju tehnoloģiju daļa
Finanšu un grāmatvedības daļa
Materiālo resursu daļa
Personāla vadības daļa
Juridiskā daļa
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Māris Balodis
Virsmežzinis
Tālrunis 29170751
Kabinets
Ramona Aveniņa-Beķere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 27891352
Kabinets
Ina Grīsle
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26482408
Kabinets
Raimonds Fridvalds
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29156825
Kabinets
Ilze Kalniņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29353459
Kabinets
Dzintars Rozens
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29358889
Kabinets
Elga Šutko
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 20290413
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Ineta Audre
Kartogrāfs
Tālrunis 28685013
Kabinets
Jānis Greizis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 29473709
Kabinets
Kristīne Bloka
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības un vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26319072
Kabinets
Jānis Pūga
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 25738380
Kabinets
Sabiedrisko attiecību daļa
Veterinārais un pārtikas departaments
Zanda Matuzale
Direktore
Tālrunis 67027418
Kabinets 1606
Linda Gurecka
Juriskonsults
Tālrunis 26614495
Kabinets 1603
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļa
Dace Ugare
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29903889
Kabinets 1708
Gunta Evardsone
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027629
Kabinets 1709
Irita Lāce
Vecākā referente
Tālrunis 67027200
Kabinets 1618
Dace Lauska
Vecākā referente
Tālrunis 67027264
Kabinets 1617
Iveta Veinberga
Vecākā referente
Tālrunis 67027392
Kabinets 1613
Elita Grīga
Vecākā referente
Tālrunis 67027307
Kabinets 1720
Evija Uļjanova
Vecākā referente
Tālrunis 67027305
Kabinets 1720
Sandra Smuļko
Vecākā referente
Tālrunis 67027115
Kabinets 1613
Pārtikas nekaitīguma nodaļa
Zane Ružāne
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 26562927
Kabinets 1725
Māris Valdovskis
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027016
Kabinets 1725
Ināra Cine
Vecākā referente
Tālrunis 67027146
Kabinets 1721
Laura Bukovska
Vecākā referente
Tālrunis 67878714
Kabinets 1722
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa
Antra Briņķe
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29285506
Kabinets 1601
Baiba Kārkliņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027638
Kabinets 1602
Olita Vecuma-Veco
Vecākā referente
Tālrunis 67027551
Kabinets 1616
Sigita Tauriņa
Vecākā referente
Tālrunis 67027064
Kabinets 1612
Aija Tora
Vecākā referente
Tālrunis 67027620
Kabinets 1611
Inta Krauja
Vecākā referente
Tālrunis 67027099
Kabinets 1614
Ketija Broka
Vecākā referente
Tālrunis 67027363
Kabinets 1615
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa
Agija Mediņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027297
Kabinets 1610
Ģirts Stenders
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027525
Kabinets 1723
Ilze Krēgere
Vecākā referente
Tālrunis 67027639
Kabinets 1609
Līga Villa
Vecākā referente
Tālrunis 67027196
Kabinets 1620
Edīte Kokare
Vecākā referente
Tālrunis 67027066
Kabinets 1609
Madara Onera
Vecākā referente
Tālrunis 67027533
Kabinets 1620
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa
Juris Zinārs
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 26302615
Kabinets 1621
Inese Aleksejeva
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027069
Kabinets 1608
Ginta Dzerkale
Vecākā referente
Tālrunis 67027404
Kabinets 1608
Sigita Boča
Vecākā referente
Tālrunis 67027630
Kabinets 1619
Līga Drozdovska
Vecākā referente
Tālrunis 67027875
Kabinets 1619
Iveta Vitte
Referente
Tālrunis 67027522
Kabinets 1605
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departaments
Jānis Briedis
Departamenta direktors
Tālrunis 29478708
Kabinets 2105
Eiropas Savienības lietu nodaļa
Iveta Baļčūne
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 28684105
Kabinets 2123
Zane Celmiņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027017
Kabinets 2122
Dzintra Latkovska
Vecākā referente
Tālrunis 67027074
Kabinets 2122
Vineta Buņķe
Vecākā referente
Tālrunis 67027364
Kabinets 2101
Linda Bunka
Vecākā referente
Tālrunis 67027157
Kabinets 2101
Karīna Krūma
Nozares padomnieks
Tālrunis 0032478956886
Kabinets Brisele
Liene Ansone
Nozares padomnieks
Tālrunis 003222383142
Kabinets Brisele
Ričards Derkačs
Nozares padomnieks
Tālrunis 003222383144
Kabinets Brisele
Ilze Lāce
Nozares atašejs
Tālrunis 0032471611470
Kabinets Brisele
Aivars Lapiņš
Nozares padomnieks
Tālrunis 0033153645409
Kabinets Parīze
Starptautisko lietu nodaļa
Agnese Mētra
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29286674
Kabinets 2102
Elīna Dambekalne
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 29173719
Kabinets 2103
Arvīds Krivens
Vecākais referents
Tālrunis 67027027
Kabinets 2110
Inga Brežinska
Vecākā referente
Tālrunis 67027122
Kabinets 2106
Kristīne Puriņa
Vecākā referente
Tālrunis 67878701
Kabinets 2023
Ilze Apenīte
Projekta vadītāja
Tālrunis 67027401
Kabinets 2023
Stratēģijas analīzes nodaļa
Jānis Šnakšis
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 67027672
Kabinets 2220
Ilze Slokenberga
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027123
Kabinets 2219
Marts Kreitiņš
Vecākais referents
Tālrunis 67878712
Kabinets 2222
Elza Šusta-Vītola
Vecākā referente
Tālrunis 67027633
Kabinets 2221
Ainars Nābels - Šneiders
Vecākais referents
Tālrunis 67878725
Kabinets 2022
Sēlijas virsmežniecība
Ilmārs Gūtmanis
Virsmežzinis
Tālrunis 29422669
Kabinets
Aelita Vindule
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26596074
Kabinets
Ilga Spule
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29111578
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Iluta Šopole-Lorence
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26515515
Kabinets
Eleonora Kovaļevska
Kartogrāfs
Tālrunis 26806370
Kabinets
Juris Čaupjonoks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29422024
Kabinets
Solvita Bogdanoviča
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 20251549
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Ārējo attiecību un starptautisko projektu daļa
Juridiskais departaments
Sintija Dumbrovska
Direktore
Tālrunis 26525817
Kabinets 403
Tiesiskās uzraudzības nodaļa
Valentīna Lukaševiča
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26594111
Kabinets 401
Arnis Irmejs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027625
Kabinets 401
Kaspars Skromulis
Juriskonsults
Tālrunis 67027626
Kabinets 401
Vineta Lūse
Juriskonsulte
Tālrunis 67027050
Kabinets 402
Anna Bunte
Juriskonsulte
Tālrunis 67027103
Kabinets 402
Normatīvo aktu nodaļa
Gunita Aizstrauta
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29130254
Kabinets 409
Baiba Vecmane
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027229
Kabinets 410
Evija Stirna
Juriskonsulte
Tālrunis 67027357
Kabinets 406
Pēteris Kuksins
Juriskonsults
Tālrunis 67027636
Kabinets 406
Sanita Lase
Juriskonsulte
Tālrunis 67027340
Kabinets 406
Antra Vagnere
Redaktore
Tālrunis 67027126
Kabinets 410
Personāla nodaļa
Edīte Meijere
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 25624898
Kabinets 407
Sandra Krisberga
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027545
Kabinets 408
Ilona Vrona
Vecākā referente
Tālrunis 67027513
Kabinets 411
Inga Probaka
Vecākā referente
Tālrunis 67027319
Kabinets 411
Aigars Bičeks
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Tālrunis 67027628
Kabinets 408
Gita Bļinova
Referente
Tālrunis 67027087
Kabinets 404
Starptautiskās tirdzniecības daļa
Zemgales virsmežniecība
Jānis Grava
Virsmežzinis
Tālrunis 29237204
Kabinets
Guntars Vāvers
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28355022
Kabinets
Jānis Liepa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26523318
Kabinets
Egija Sisene
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26184733
Kabinets
Modris Vainovskis
Virsmežniecības inženiera ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 26627414
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Andis Bušmanis
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29118973
Kabinets
Zane Rungevica
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26667926
Kabinets
Budžeta un finanšu departaments
Jānis Šnore
Valsts sekretāra vietnieks
Tālrunis 67027651
Kabinets 1807
Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļa
Dace Raudziņa
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26538111
Kabinets 1801
Diāna Eksta
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 29566878
Kabinets 1803
Dace Borisova
Vecākā referente
Tālrunis 67027170
Kabinets 1802
Vaida Slavinska
Vecākā referente
Tālrunis 67027649
Kabinets 1820
Ņina Ivanova
Vecākā referente
Tālrunis 67027632
Kabinets 1818
Kristīne Kaika
Vecākā referente
Tālrunis 67027637
Kabinets 1819
Finanšu kontroles un pārskatu nodaļa
Arita Gertnere
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027515
Kabinets 1815
Līga Riherte
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027131
Kabinets 1817
Gunita Klētniece
Vecākā referente
Tālrunis 67027075
Kabinets 1813
Ludmila Melne
Vecākā referente
Tālrunis 67027291
Kabinets 1814
Kristīne Artimoviča
Referente
Tālrunis 67027664
Kabinets 1816
Rita Beļacka
Referente
Tālrunis 67027145
Kabinets 1812
Valsts īpašuma nodaļa
Pēteris Lībietis
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 29156240
Kabinets 1809
Kristaps Balcers
Vecākais referents
Tālrunis 67027316
Kabinets 1811
Rita Punka
Vecākā referente
Tālrunis 67027377
Kabinets 1810
Tamāra Rasnača
Vecākā referente
Tālrunis 67027517
Kabinets 1811
Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļa
Daina Siliņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29176041
Kabinets 1805
Marika Straume
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027657
Kabinets 1823
Zane Ķīkule
Vecākā referente
Tālrunis 67027645
Kabinets 1821
Inguna Olešinska
Vecākā referente
Tālrunis 67027283
Kabinets 1806
Iekšējās kontroles daļa
Ziemeļaustrumu virsmežniecība
Aldis Bricis
Virsmežzinis
Tālrunis 29171841
Kabinets
Aiva Zavacka
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29432257
Kabinets
Laimonis Kļaviņš
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29474104
Kabinets
Irēna Mača
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29136221
Kabinets
Pēteris Drozdovs
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26557051
Kabinets
Andris Barkāns
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28684864
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Vita Kravale
Virsmežniecības vecākā inspektore juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29108218
Kabinets
Ilze Pitkeviča
Kartogrāfs
Tālrunis 26327175
Kabinets
Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļa
Lauku attīstības atbalsta departaments
Liene Jansone
Direktore
Tālrunis 67027210
Kabinets 1711
Inese Pastare - Irbe
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26010070
Kabinets 1710
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļa
Aiva Zvirbule
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027674
Kabinets 1717
Jūlija Travina
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027208
Kabinets 1706
Andra Karlsone
Vecākā referente
Tālrunis 67027077
Kabinets 1705
Gunta Bāra
Vecākā referente
Tālrunis 67027398
Kabinets 1716
Nataļja Silicka
Vecākā referente
Tālrunis 67027393
Kabinets 1718
Karina Baranovska
Vecākā referente
Tālrunis 67878726
Kabinets 1718
Everita Kalvāne
Vecākā referente
Tālrunis 67027132
Kabinets 1705
Valsts atbalsta plānošanas nodaļa
Biruta Ingiļāvičute
Direktora vietniece
Tālrunis 67027661
Kabinets 1707
Agrita Karlapa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027216
Kabinets 1714
Linda Voiče
Vecākā referente
Tālrunis 67027121
Kabinets 1715
Ligija Ozoliņa
Vecākā referente
Tālrunis 67027301
Kabinets 1715
Inese Štromberga
Vecākā referente
Tālrunis 67027156
Kabinets 1714
Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļa
Karīna Krūma
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027673
Kabinets 1701
Maruta Grīnberga
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027568
Kabinets 1702
Inese Millere
Vecākā referente
Tālrunis 67027180
Kabinets 1716
Aleksandra Freiberga
Vecākā referente
Tālrunis 67878720
Kabinets 1719
Sandra Virza
Vecākā referente
Tālrunis 67027029
Kabinets 1703
Ilze Muriņa
Vecākā referente
Tālrunis 67878709
Kabinets 1703
Ziemeļkurzemes virsmežniecība
Uldis Frīdenbergs
Virsmežzinis
Tālrunis 29297943
Kabinets
Jānis Kleinbergs
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26608429
Kabinets
Guntis Millers
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29189287
Kabinets
Natālija Erkena
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26630238
Kabinets
Daina Grantiņa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26603003
Kabinets
Sandra Backāne
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29163264
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Gundars Geste
Kartogrāfs
Tālrunis 26624530
Kabinets
Andris Dulverks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26128785
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
PVD teritoriālās struktūrvienības
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Dienvidkurzemes pārvalde
PVD Dienvidlatgales pārvalde
PVD Dienvidzemgales pārvalde
PVD Rietumpierīgas pārvalde
PVD Rīgas pilsētas pārvalde
PVD Ziemeļkurzemes pārvalde
PVD Ziemeļlatgales pārvalde
PVD Ziemeļpierīgas pārvalde
PVD Ziemeļvidzemes pārvalde
Tirgus un tiešā atbalsta departaments
Zigmārs Ķikāns
Direktors
Tālrunis 67027338
Kabinets 2118
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļa
Indra Ruļuka
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 28359410
Kabinets 2121
Ilona Kromāne
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027671
Kabinets 2004
Elīna Dimanta
Vecākā referente
Tālrunis 67027237
Kabinets 2202
Andris Orlovskis
Vecākais referents
Tālrunis 67027370
Kabinets 2119
Baiba Kļaviņa
Vecākā referente
Tālrunis 67027644
Kabinets 2119
Baiba Koņečnija
Vecākā referente
Tālrunis 67027544
Kabinets 2005
Normunds Kampenuss
Vecākais referents
Tālrunis 67027202
Kabinets 2120
Pārtikas nozares nodaļa
Ilona Mežiniece-Briede
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29143935
Kabinets 2113
Līga Sējāne
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027162
Kabinets 2114
Kristīne Ruka
Vecākā referente
Tālrunis 67027550
Kabinets 2114
Marats Vasariņš
Vecākais referents
Tālrunis 67027425
Kabinets 2115
Sanita Maže
Vecākā referente
Tālrunis 67027646
Kabinets 2115
Tirgus kopējās organizācijas nodaļa
Dace Freimane
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29151413
Kabinets 2116
Evita Kozlovska
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027375
Kabinets 2112
Inga Orlova
Vecākā referente
Tālrunis 67027376
Kabinets 2109
Inese Ozola
Vecākā referente
Tālrunis 67027019
Kabinets 2109
Inga Tomsone
Vecākā referente
Tālrunis 67027375
Kabinets 2112
Marija Dobele
Vecākā referente
Tālrunis 67027325
Kabinets 2109
Ziemeļvidzemes virsmežniecība
Raivo Rudzītis
Virsmežzinis
Tālrunis 20211014
Kabinets
Inese Pidža
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26536903
Kabinets
Jānis Ročāns
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26427353
Kabinets
Vasilijs Kolačs
Virsmežniecības inženieris meža aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29441040
Kabinets
Arnis Krastiņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26521728
Kabinets
Kaspars Beriņš
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29462991
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Janeta Vaļģe
Kartogrāfs
Tālrunis 29179164
Kabinets
Raimonds Liepiņš
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 25919540
Kabinets
Laura Vasiļevska-Akmene
Vecākā inspektore juridiskajos jautājumos
Tālrunis 26593567
Kabinets
Administratīvais departaments
Rihards Kancēvičs
Direktors
Tālrunis 67095190
Kabinets 1009
Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Helmuts Dundurs
Departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 26335529
Kabinets 1008
Anna Grīnvalde
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027106
Kabinets 1001
Zane Zeme
Juriskonsults
Tālrunis 67027037
Kabinets 1001
Ilze Kabaka
Referente
Tālrunis 67027042
Kabinets 1004
Māris Krieviņš
Referents
Tālrunis 67095192
Kabinets 1002
Jāzeps Hmeļnickis
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Agris Spunde
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Jānis Muižnieks
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Armands Šmits
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 26528544
Kabinets 1007a
Toms Leikums
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027065
Kabinets 1010
Jānis Vašs
Referents
Tālrunis 67027257
Kabinets 1006
Voldemārs Vihmanis
Referents
Tālrunis 26443450
Kabinets 1006
Edijs Volkovičs
Referents
Tālrunis 67027038
Kabinets 1003
Jeļena Šišova
Referente
Tālrunis 67027543
Kabinets 1010
Dace Ikere
Referente
Tālrunis 67095190
Kabinets 1009
Lietvedības nodaļa
Ineta Lakstīgala
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027080
Kabinets 901
Kristiāna Sebre
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027667
Kabinets 903
Regīna Pastare
Lietvede
Tālrunis 67878719
Kabinets 128
Kaiva Jakimenko
Lietvede
Tālrunis 67878718
Kabinets 904
Sanita Papinova
Lietvedis
Tālrunis 67027085
Kabinets 904
Audita departaments
Agnese Civjane
Direktore
Tālrunis 67027086
Kabinets 2208
Iekšējā audita nodaļa
Ingita Sapunova
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29721129
Kabinets 2110
Ainārs Lāčgalvis
Auditors
Tālrunis 67027503
Kabinets 2212
Revīzijas nodaļa
Agnese Burgmane
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67878711
Kabinets 2215
Anita Teibe
Auditors
Tālrunis 67027662
Kabinets 2209
Jānis Bandenieks
Auditors
Tālrunis 26625132
Kabinets 2217
Monta Timma
Auditors
Tālrunis 67027233
Kabinets 2218
Andris Tomkalns
Auditors
Tālrunis 67027181
Kabinets 2210
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Dagnija Muceniece
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027070
Kabinets 2316
Kaspars Funts
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67878705
Kabinets 2315
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 67027498
Kabinets 2314
Ilze Rubīna
Referente
Tālrunis 67027116
Kabinets 2223
Muzeju un resursu vadības departaments
Vārds Uzvārds
Departamenta direkstors
Tālrunis 67101010
Kabinets 1010
PVD robežkontroles punkti
Kontroles punkts "BFT"
Kontroles punkts "Daugavpils"
Kontroles punkts "Grebņeva"
Kontroles punkts "Latvijas pasts"
Kontroles punkts "Lidosta "Rīga""
Kontroles punkts "Liepājas osta"
Kontroles punkts "Mērsraga osta"
Kontroles punkts "Pāternieki"
Kontroles punkts "Rēzekne"
Kontroles punkts "Rīga"
Kontroles punkts "Silene"
Kontroles punkts "Skultes osta"
Kontroles punkts "Terehova"
Kontroles punkts "Ventspils osta"
Kontroles punkts “Vientuļi”