Ieteikumi dzīvnieku savākšanas centru un dzīvnieku tirdzniecības telpu iekārtošanai un darbībai

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi ieteikumus dzīvnieku savākšanas centru un dzīvnieku tirdzniecības telpu iekārtošanai un darbībai.

Ieteikumu mērķis ir skaidrot Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 „Veterinārās prasības govju un cūku apritei” un Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei” noteiktās prasības dzīvnieku savākšanas centru un dzīvnieku tirgotāju telpu iekārtošanai un darbībai.

Dzīvnieku savākšanas centros un dzīvnieku tirdzniecības telpās ieved lauksaimniecības dzīvniekus uz laiku, lai tos sagrupētu un izveidotu tirdzniecībai paredzētu kravu tālākai nosūtīšanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti. Ieteikumi ievietoti Zemkopības ministrijas mājaslapā.

Ieteikumi ir informatīvs materiāls un tie nav uzskatāmi par dzīvnieku tirdzniecību regulējošu normatīvo aktu. Tajos iekļautā informācija var tikt mainīta un papildināta atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī pamatojoties uz Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un dzīvnieku tirdzniecībā iesaistīto personu ierosinājumiem un papildinājumiem.

  • Publicēts:
    13.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā