Informācija dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums ir:

- savlaicīgi ziņot veterinārārstam par dzīvnieku saslimšanu, lai dzīvniekiem sniegtu savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi un novērstu dzīvnieku nobeigšanos;

- nekavējoties ziņot par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem veterinārārstam un komersantiem, kuri nodarbojas ar blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (t.sk. dzīvnieku līķu), savākšanu;

- nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- piesakot komersantiem, kuri nodarbojas ar dzīvnieku līķu, savākšanu un transportēšanu nosaukt dzīvnieka identifikācijas Nr. (dzīvnieka un dzīvnieku novietnes reģistrācijas Nr.);

- sekot līdzi dzīvnieka līķa pavaddokumenta aizpildīšanas prasību ievērošanai, pārbaudot informācijas pareizību,  it īpaši ierakstīto nobeigušos dzīvnieku skaitu un svaru;

- apmaksāt  izdevumus  komersantam par dzīvnieku līķu transportēšanu, saskaņā ar piestādīto rēķinu;

- segt 100% visus izdevumus, kas nepieciešama komersantam par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.

Dzīvnieku īpašniekam, izvērtējot ekonomisko ietekmi, savlaicīgi jāpieņem lēmums par dzīvnieka nokaušanu kautuvē, vai dzīvnieka ārstēšanu, nepieļaujot tā nobeigšanos.

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” nosaka pasākumus valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai, valsts atbalsta apmēru, kā arī tā piešķiršanas kārtību un kritērijus. Šajos Ministru kabineta noteikumos ir izveidota sistēma, lai nodrošinātu savlaicīgu dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi, likvidēšanu un izsekojamību.
Valsts atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

Lauku atbalsta dienestā 2014.gadā par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir noslēgti līgumi ar šādiem komersantiem:

1. SIA “Baltic Trade” reģ.nr.LV40103262852 tālr. 28373234, 29298192

2. SIA „Reneta”reģ.Nr.LV40003502366 tālr. 63822498, 29337148

Līgumi ar komersantiem par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir publicēti Zemkopības ministrijas mājaslapā.

 

  • Publicēts:
    17.03.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā