Ministru kabineta noteikumu par mazajām kautuvēm virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū” (turpmāk – projekts) tika nosūtīts izskatīšanai VSS2012.gada 4.oktobrī

Latvija 2012.gada 9. novembrī iesniedza notifikācijai Eiropas Komisijā ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū” (paziņojums Nr.2012/626/LV).

28.12.2012 tika saņemta vēstule no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK), kurā EK norāda, ka projektu vērtēs atbilstīgi 853/2004 10.panta 5.-7. punktā noteiktajai procedūrai.

2012.gada 28.janvārī tika saņemta Eiropas Komisijas DG SANCO vienības G4 vadītāja Koen Van Dyck vēstule, kurā norādīts, ka Latvijas notifikācijai iesniegtā projekta teksts ir saskaņā ar spēkā esošo regulu prasībām un nav pamata vietējā tirgus ierobežojumam.

Ņemot vērā to, ka apturēšanas periods, kas tika noteikts līdz 2013.gada 11.februārim ir beidzies, Latvija, vēloties saņemt Eiropas Komisijas skaidrojumu vai minētā Koen Van Dyck vēstule ir uzskatāma par oficiālu Eiropas Komisijas sniegto viedokli, 2013.gada 27.februārī nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijai.

Šobrīd tiek gaidīta oficiāla atbildes vēstule no EK ar apstiprinājumu Koen Van Dyck vēstulē norādītajam.

  • Publicēts:
    13.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā