Vecuma ierobežojumu pārskatīšana liellopiem, kam veic Govju sūkļveida encefalopātiju (GSE) pārbaudes

Zemkopības ministrija panāca, ka tiek pārskatīti Govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzības programmas nosacījumi, palielinot veselu, cilvēku patēriņam kautu liellopu vecumu no 30 līdz 72 mēnešiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 17.jūnija Lēmumu Nr.2011/358/ES.

  • Publicēts:
    13.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā