“BIOR” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošie pētnieki informēs par pētījumu rezultātiem pārtikas un dzīvnieku veselības jomā

“BIOR” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošie pētnieki informēs par pētījumu rezultātiem pārtikas un dzīvnieku veselības jomā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu šā gada 18. decembrī ZOOM platformā no plkst. 10.00 līdz 13.00 rīkos lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu gadskārtējo atskaišu prezentāciju – sanāksmi “Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības jomā”. 

 

Zinātnieki iepazīstinās ar septiņu pētījumu rezultātiem, kas saistīti ar pārtiku un dzīvnieku veselību. 

 

Pētnieki veikuši nozīmīgu ieguldījumu, izvērtējot Latvijas izcelsmes medus autentiskumu, kvalitāti un to nekaitīgumu. Tāpat veikts nopietns darbs pirolizidīna alkaloīdu izplatības izpētē Latvijas izcelsmes pārtikas produktos.

 

Vadošie pētnieki tāpat informē, par aktualitātēm un secinājumiem pētot nanomateriālu saturu un iespējamos riska faktorus Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā. 

 

Arī dzīvnieku veselības jomā veikti nozīmīgi pētījumi, piemēram, Āfrikas cūku mēra epidemioloģijā, tā izplatības ierobežošanā un apkarošanā.

 

Visiem pētījumu rezultātiem un to prezentācijām varēs sekot līdzi tiešsaistē ZOOM platformā 18. decembrī no plkst.10.00 līdz 13.00. 

 

Lūgums līdz ceturtdienai (17. novembrim) sniegt atbildi par savu lēmumu piedalīties sanāksmē, informējot vadošo pētnieci Gunitu Deksni (gunita.deksne@bior.lv, 28396350).

 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81740619425?pwd=aUFwRk9QVDNaSENIa0tFVlI0YmlCZz09 
Meeting ID: 817 4061 9425 
Passcode: 822715 

 

ATSKAIŠU – PREZENTĀCIJU SANĀKSME

 

Programma

 

Sanāksmes moderatore: Gunita Deksne

 

Laiks Pētījuma tēma / Institūts Pētījuma izpildītājs
10.00-10.10 Sanāksmes atklāšanas uzruna  
10.10.-10.30

Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Iveta Pugajeva

 

 

10.30-10.50

Pirolizidīna alkaloīdu izplatības izpēte Latvijas izcelsmes pārtikas produktos

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Vadims Bartkevičs
10.50-11:10

Nanomateriālu satura un iespējamo riska faktoru novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Ingars Reinholds
11:10-11:30

Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Lelde Grantiņa-Ieviņa
11:30-11:50

Kukaiņu mainīgās faunas loma zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē un izplatības riska dinamikā Latvijā

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Zanda Ozoliņa
11:50-12:10

Āfrikas cūku mēra epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Edvīns Olševskis
12:10-12:30

Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Kaspars Kovaļenko
12:30-13:00 Jautājumi un diskusijas  

 

 

_________________________
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123 
 

  • Publicēts:
    15.12.2020