Aicinājums meža īpašniekiem apsekot egļu audzes

Aicinājums meža īpašniekiem apsekot egļu audzes

ANKETA AIZPILDĀMA ŠEIT

 

Ņemot vērā to, ka 2019. gadā vairākās vietās Latvijā bija konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) pastiprināta savairošanās un saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto rīcības plānu “Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)”, aicinām meža īpašniekus: 

1. no 15. maija veikt īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu; 
2. apsekot 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes; 
3. aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei, ko ir izstrādājis Valsts meža dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" ; 
  

Pateicamies par atsaucību!  

 

 

  • Publicēts:
    20.04.2020