Atbalstu par mencu zvejas pārtraukšanu saņems kuģu īpašnieki un apkalpes locekļi

Atbalstu par mencu zvejas pārtraukšanu saņems kuģu īpašnieki un apkalpes locekļi

Valdība ceturtdien, 18. februārī, apstiprinājusi jaunos Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalstu pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”, nosakot atbalsta piešķiršanas nosacījumus tiem zvejas kuģu īpašniekiem un zvejas kuģu apkalpes locekļiem, kas zvejoja Baltijas jūras austrumdaļas mencas krājumu un saistībā ar krājuma samazināšanos 2020. gadā pilnībā pārtrauca zvejas darbības. 

 

Nepieciešamība sniegt publisko atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam izriet no Baltijas jūras austrumdaļas mencas krājuma krasās samazināšanās un tā saglabāšanas nolūkā pēdējos gados pieņemtajiem EK un nacionālā līmeņa ārkārtas pasākumiem, kā arī Eiropas Padomes pieņemtiem līdz šim nebijušiem zvejas ierobežojumiem 2020. gadam, kas pēc zinātnieku atzinuma būs nepieciešami vēl daudzu gadu garumā. Latvijas mencu zvejas flote, kas zvejo Baltijas jūrā, ir nenoliedzami atkarīga no Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājuma zvejas iespējām. Lai nodrošinātu mencu zvejojušās flotes līdzsvarotību ar pieejamiem resursiem mencu zvejas ierobežojumu laikā, ir radusies nepieciešamība pēc kuģu izņemšanas no zvejas flotes.

 

Lai publisko finansējumu par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu saņemtu zvejas kuģa īpašnieks, tas no zvejas flotes var izņemt tādu zvejas kuģi, ar kuru gan 2017., gan 2018. gadā ir zvejojis jūrā vismaz 90 dienu un ar kuru iepriekšējā laika periodā noteiktā apjomā ir zvejota menca. Tāpat zvejas kuģim vismaz 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir jābūt reģistrētam Latvijas Kuģu reģistrā un vismaz 2 gadus iekļautam ZM zvejas kuģu sarakstā, kā arī tam ir bijusi saņemta zvejas atļauja (licence) zvejai attiecīgajos Baltijas jūras ūdeņos. Zvejas kuģa īpašniekam izmaksājamo publisko finansējumu veidos zvejas kuģa bruto tilpības vērtības un iepriekšējā gada zvejā gūto ieņēmumu zuduma kompensēšana.

 

Pasākumā publisko finansējumu (kompensāciju par darba zaudēšanu) varēs saņemt apkalpes locekļi (zvejnieki), kuri 2017. un 2018. gadā noteiktu dienu skaitu ir strādājuši uz konkrētā zvejas kuģa, ar kuru galīgi tiek pārtrauktas zvejas darbības un par strādāšanu zvejniecībā ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā.

 

MK noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

____________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    18.02.2021