Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām plāno atbalstu aizdevumu kredītprocentu daļējai dzēšanai

Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām plāno atbalstu aizdevumu kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lai 2021. gadā saglabātu atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību naudas plūsmu un mazinātu finansiālo slogu, Zemkopības ministrija plāno pārdalīt papildu valsts atbalsta finansējumu un 300 000 eiro paredzēt atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām īstermiņa aizdevuma un faktoringa kredītprocentu daļējai dzēšanai.

 

Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, lai garantētu stabilu un prognozējamu preču un pakalpojumu apgrozījumu ar biedriem, ļoti būtiski ir apgrozāmo līdzekļu aizdevumi komercbankās.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Lauksaimnieku kooperācija ir būtiska Latvijas izaugsmes daļa. Lai varētu konkurēt ar Eiropas lauksaimniekiem, mums ir nepieciešams stiprināt kooperatīvus un kooperācijas ideju. Konkrētais instruments ir ļoti svarīgs kooperatīvu dzīvotspējas nodrošināšanai. Šajā sarežģītajā laikā esam raduši risinājumu, kas palīdzēs gandrīz 3000 saimniecībām un nodrošinās kooperācijas tālāku attīstību.”

 

Ik gadu no  atbilstīgām kooperatīvām sabiedrībām kredītprocentu daļējai dzēšanai piešķirtā finansējuma vairāk nekā 50% ir izmaksāti tieši par komercbanku izsniegto īstermiņa aizdevumu un faktoringu. Ieguvēji no šāda veida atbalsta ir kooperatīvo sabiedrību biedri, jo kooperatīvās sabiedrības īstermiņa aizdevumus galvenokārt izmanto ātrākiem norēķiniem ar saviem  biedriem, kā arī ražošanai nepieciešamo preču iegādei, kuras tiek nodotas biedriem kredītā līdz ražas novākšanai.

 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons:  “Lai nodrošinātu nepārtrauktu kooperatīvu  darbību, šāds  atbalsts ir ļoti būtisks. Jāņem vērā, ka sezonas ir neprognozējamas un garas, tāpat nereti  ir  vērojamas dažādas tirgus svārstības – šādos gadījumos apgrozāmo līdzekļu aizdevumi palīdz situāciju stabilizēt un turpināt sekmīgi strādāt. Un ieguvēji viennozīmīgi ir lauksaimnieki, kā arī mūsu ražotās produkcijas patērētāji.
____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.11.2020