Atjaunota 2017. gada spēcīgo lietusgāžu plūdos bojātā valsts infrastruktūra lauku apvidos

Atjaunota 2017. gada spēcīgo lietusgāžu plūdos bojātā valsts infrastruktūra lauku apvidos

Ceturtdien, 17. decembrī, Zemkopības ministrija (ZM) informēja valdību par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu”, kas Latvijai līdz 2020. gada 31. decembrim jāiesniedz EK. ZM informēja valdību par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) finansiālā pabalsta, kas tika piešķirts Latvijai 2017. gada plūdu seku likvidēšanai, izlietojumu.

 

Lai novērstu 2017. gada spēcīgo lietusgāžu un to izraisīto plūdu radītos bojājumus, Latvija 2017. gada novembrī iesniedza pieteikumu EK palīdzības saņemšanai no ESSF, un EK 2018. gada decembrī pieņēma lēmumu, atbilstoši kuram Latvija saņēma finansiālu pabalstu 17,7 milj. eiro no ESSF avārijas un atjaunošanas pasākumu finansēšanai pēc 2017. gada plūdiem. 

 

Atbilstoši EK lēmumam ESSF finansiālā pabalsta izlietojumu koordinēja ZM un īstenoja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un Satiksmes ministrija. ESSF finansiālais pabalsts izlietots valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu atjaunošanai, bojājumu novēršanai un nostiprināšanai, valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanai un aizsargdambju nostiprināšanai.

 

Ziņojumā EK sniegta informācija arī par izdevumiem, kas ieguldīti no Latvijas valsts budžeta 2017. gada plūdu seku novēršanai – veikti avārijas likvidēšanas un atjaunošanas darbi.

 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē “Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu”. 

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.12.2020