Atjaunots Meirānu kanāls

Atjaunots Meirānu kanāls

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”  ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls atjaunošanu. Projekta mērķis bija samazināt plūdu apdraudējumu Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagastā, kā arī palielināt pagastu iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Meirānu kanāls  ir nozīmīga Lubānas zemienes pretplūdu būve, kas novada uz Aivieksti daļu agrāk Lubānā ietecējušo Malmutas, Lisiņas un Teicijas upju, kā arī Īdeņu kanāla, Zvidzienas kanāla un Lubāna ezera izvadkanāla noteci. Meirānu kanāls būvēts laika posmā no 1956. līdz 1962. gadam.

 

Meirānu kanāla atjaunošana ir būtiska Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagastu pastāvēšanai un aizsardzībai no plūdu draudiem. Meirānu kanāla vairāk nekā 55 gadu ekspluatācijas laikā nebija veikti būtiski tā atjaunošanas pasākumi.

 

Projekta īstenošanas rezultātā  Meirānu kanāls atjaunots 12,86 km garumā, tai skaitā ir izstrādāta un izlīdzināta 120 000 m3 grunts, veikta gultnes un krastu apauguma novākšana, atjaunots ceļa segums, izbūvēta ūdens ņemšanas vieta meža ugunsdzēsības vajadzībām, veikta videi draudzīga meliorācijas elementa – sedimentācijas baseina – izbūve.

 

Meirānu kanāls atjaunots pusotra gada laikā – no 2018. gada marta līdz 2020. gada septembrim.  Projekta kopējās izmaksas ir 1,26 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 1,07 miljoni un valsts budžeta finansējums 0,19 miljoni eiro.

 

Īstenojot projektu, ir samazināti plūdu draudi Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagasta teritorijā un palielinājusies dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un produktīva izmantošana. Turpmāk būs iespējams pilnvērtīgāk izmantot minēto pašvaldību teritorijā esošās lauksaimniecības un meža zemes. Kanāls pasargās Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagasta 993,8 ha plūdu riska teritoriju no applūšanas, samazināsies plūdu draudi Ošupes, Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagasta iedzīvotājiem.


2014.-2020. gada ES plānošanas periodā ZMNĪ Latvijā īsteno vērienīgus darbus, lai mazinātu plūdu riskus lauku teritorijās – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanu, ieguldot ERAF atbalsta pasākuma “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” finansējumu 43 miljonu eiro apmērā.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.09.2020