Eiropas Komisija noteikusi mencas zvejas aizliegumu atsevišķos (24.-26.) Baltijas jūras zvejas apakšrajonos

Eiropas Komisija izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” (OV) 2019. gada 23. jūlijā ir publicējusi “Komisijas īstenošanas Regulu (ES) 2019/1248, ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas (Gadus morhua) Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai”. Regula stājas spēkā dienu pēc publicēšanas OV, tas ir - 2019. gada 24. jūlijā, un regulā noteiktais aizliegums ir spēkā līdz šā gada 31. decembrim.

 

Regula paredz pilnīgu mencas zvejas aizliegumu ICES 24., 25. un 26. apakšrajonā un aizliegumu paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī, apstrādāt uz kuģa vai izkraut šajā apgabalā nozvejotu mencu un no tās iegūtus zvejas produktus.

 

Regula paredz arī izņēmumu, atļaujot veikt mencas zveju piekrastē 24. apakšrajonā un paturēt piezvejā iegūto mencu 24. - 26. apakšrajonā zvejas kuģiem, kuri zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai tiem līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs nepārsniedz 45 mm, un zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri un kuri zvejo ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem vai ar grunts āķu rindām, āķu jedām (izņemot dreifējošas āķu jedas), rokas āķu rindām un džiga aprīkojumu vai līdzīgiem pasīviem zvejas rīkiem (tikai zvejas kuģiem, kuriem ir bijusi mencu piezveja laikā no 01.01.2018. līdz 30.06.2019.).

 

Par šo jautājumu plānota informācijas apmaiņa šā gada 7. augusta Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sanāksmē.

 

Ar regulas tekstu var iepazīties ŠEIT.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    23.07.2019