ES lauksaimniecības ministri Luksemburgā vienojas par lauksaimniecību un lauku attīstības nākotni

ES lauksaimniecības ministri Luksemburgā vienojas par lauksaimniecību un lauku attīstības nākotni

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pirmdien un otrdien, 28. un 29. jūnijā, Luksemburgā piedalījās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sēdē, kurā dalībvalstu ministri pauda politisku atbalstu tam, ka ir panākta vienošanās starp Parlamentu, Komisiju un Padomi par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2023. gada.  

 

Šī provizoriskā politiskā vienošanās paredz vērienīgas, jauna līmeņa vides un klimata ambīcijas lauksaimniecībā, kas saistītas ar Zaļā kursa mērķiem, kā arī mērķtiecīgāku un taisnīgāku KLP atbalstu mazām un vidējām saimniecībām un gados jauniem lauksaimniekiem. KLP atbalsta saņemšana tiks sasaistīta ar Eiropas sociālo un darba tiesību prasību ievērošanu.

 

Reformētā KLP saglabās orientāciju uz tirgu, vienlaikus nostiprinot lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē un izveidojot lauksaimniecības rezervi, kas nodrošinās atbalstu krīžu laikā. 

 

Latvijai bija vairāki problemātiski jautājumi, tai skaitā laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, par kuriem nebija vienošanās. Diskusiju rezultātā tika panākti Latvijai labvēlīgi un pieņemami risinājumi.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Ar šo vienošanos tiek iezīmēta jauna pieeja Eiropas lauksaimniecības politikai. Tas nozīmēs reālu lauksaimniecības prakses maiņu, veicinot videi un klimatam draudzīgāku saimniekošanu apvienojumā ar taisnīgāku maksājumu sadali maziem, vidējiem un jauniem lauksaimniekiem. Tāpat tiks atbalstītas inovatīvas saimniekošanas metodes, pārkārtojoties uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu.” 

 

Lai īstenoto šo panākto politisko vienošanos, Eiropas Komisija izstrādās likumdošanas aktus, balstoties uz kuriem visām dalībvalstīm līdz 2021. gada beigām būs jāizstrādā un Eiropas Komisijā jāiesniedz KLP stratēģiskais plāns. Komisijai pusgada laikā stratēģiskie plāni būs jāizskata, lai tie varētu stāties spēkā 2023. gada sākumā.

 

_________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.06.2021