FOTOSTĀSTS - Būtiski uzlabota studiju kvalitāte un vide Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Lai veicinātu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) attīstību, Zemkopības ministrija (ZM) universitātes attīstībā pēdējos trīs gados ir investējusi 3 miljonus eiro. LLU ir viena no Baltijas valstu vadošajām biozinātņu un tehnoloģiju universitātēm, kur, izmantojot modernas studiju programmas un mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, jaunieši var apgūt darba tirgū nepieciešamas profesijas visās vadošajās bioekonomikas nozarēs. Kopumā universitāte īsteno 58 studiju programmas pamatstudijās, augstākā līmeņa studijās un doktorantūrā.

Studenti LLU centrālās ēkas foajē.

LLU centrālā ēka ir baroka laika lielākā celtne Baltijas valstīs – Jelgavas pils, kas atrodas pilsētas centrā, uz salas starp divām upēm. Vēsturiskā pils vairāk nekā 280 gadu pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, taču šodien tā pilnībā tiek izmantota studiju un pētniecības procesu īstenošanai. Lai ēka būtu piemērota mūsdienu sabiedrības prasībām pēc kvalitatīvas izglītības, tās modernizēšanā ieguldīts arī ZM finansējums, kas novirzīts fasādes atjaunošanā, ēkas energoefektivitātes uzlabošanā un attīrīšanas iekārtu renovācijā.

LLU centrālās ēkas atjaunotā fasāde.

Pēdējo gadu laikā vērienīgi atjaunošanas darbi veikti dažādās LLU ēkās – atjaunotas auditorijas, studiju procesa pilnveidei ar ZM atbalstu iegādātas zinātniskās un pilotražošanas iekārtas.

 LLU studenti lekcijā izremontētā auditorijā.

Cita izremontēta auditorija LLU.

Pateicoties kvalitatīvajām studiju programmām un absolventu pieprasījumam darba tirgū, LLU joprojām ir Latvijā vadošo universitāšu vidū studējošo skaita ziņā. Turklāt LLU ieguvusi arī starptautisku novērtējumu un 2019. gadā pirmo reizi iekļuvusi Times Higher Education Pasaules labāko universitāšu reitingā, tādējādi demonstrējot starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. 

 LLU studenti praktiskajās nodarbībās laboratorijā.
 Viena no LLU atjaunotajām fakultātēm Jelgavā.

Topošo pārtikas tehnologu praktisko nodarbību apmācības telpa.

Topošo pārtikas tehnologu praktisko nodarbību apmācības telpa.

Savukārt saskaņā ar Latvijas darba devēju pieprasījumu, LLU ir pirmajā pieciniekā to Latvijas augstskolu vidū, kuru absolventi pēc studiju beigšanas ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Tas neizbrīna, jo LLU sagatavo speciālistus ražojošajām nozarēm – pārtikas rūpniecībai, mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, kokrūpniecībai, enerģētikai, mašīnbūvei un informācijas tehnoloģiju nozarei, kas Latvijā sekmē tautsaimniecības attīstību un dod būtisku pienesumu ekonomikā.

Studenti praktiskajā nodarbībā strādā pie mikroskopiem.

Atjaunota mācību konferenču telpa ar multimediju iekārtām.

LLU mācībspēki ikdienā iegulda papildus darbu, lai pilnveidotu studentu zināšanas arī ārpus studiju programmās paredzētā satura un stiprinātu zināšanas matemātikā, fizikā un ķīmijā. Tādējādi tiek samazināts studijas nepabeigušo studentu skaits. Turklāt LLU ir daudz gados jaunu mācībspēku, kas savas zināšanas un prasmes ieguvuši gan LLU, gan citās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Pārtikas tehnologu praktiskā nodarbība - pasniedzēja diskutē ar studentiem.

 Divas studentes uz velosipēdiem LLU centārlās ēkas priekšā sarunājas.

LLU pasniedzēji studiju procesā izmanto gan aktuālo zinātnisko pētījumu rezultātus, gan paši stažējas nozaru uzņēmumos un ārvalstu augstskolās. Šajā studiju gadā LLU darbu sākuši arī vairāki vieslektori un viesprofesori no Latvijas uzņēmumiem un citu valstu universitātēm. Pēdējo gadu laikā LLU nozīmīgu darbu veic arī ārvalstu studentu piesaistē, kuru skaits veterinārmedicīnas, informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības vadības un pārtikas zinātnes studijās Jelgavā arvien pieaug.

 Pasniedzēja praktiskajā nodarbībā izklāsta pie laboratorijas galdiem sēdošajiem studentiem tēmu un raksta uz tāfeles.

Auditorijā studenti ceļ rokas, lai piedalītos diskusijā.

Īpaši pieprasīti Latvijas un Eiropas darba tirgū ir LLU sagatavotie vetārsti. Piemēram, Veterinārmedicīnas fakultātē studē lielākais ārvalstu studentu skaits LLU, turklāt, lai sāktu studijas Veterinārmedicīnas fakultātē, studētgribētājiem ir jāiztur nopietns reflektantu konkurss.

 Moderna un tehnoloģijām aprīkota operāciju zāle LLU Veterinārajā klīnikā.

Pasniedzējs LLU veterinārajā klīnikā diviem studentiem rādā, kā jāveic zobu kopšana mājdzīvniekiem.

Topošo veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanai, īpaši praktisko prasmju attīstīšanai, universitātes ietvaros darbojas Veterinārā klīnika, kas ir modernākā Baltijas reģionā. Tajā studentu prakses tiek īstenotas gan Latvijas vadošo veterinārārstu, gan ārvalstu speciālistu vadībā no visas pasaules.

LLU Veterinārās klīnikas atjaunotā fasāde.

LLU Veterinārajā klīnikā tiek ārstēts zirgs - jaunā speciāliste raugās, lai zirgam sekmīgi tiktu veikta medikamenta ievade caur sistēmu.

Pilnvērtīgām studijām nepieciešamas ne tikai kvalitatīvas studiju programmas, bet arī patīkama dzīves vide. Tāpēc LLU, izmantojot arī ZM atbalstu, ir atjaunojusi studentu dienesta viesnīcas (agrāk tās sauca par kopmītnēm vai studentu leksikā – kojām), no kurām lielākā daļa atrodas pašā Jelgavas centrā.

 Vienas no LLU atjaunotajām dienesta viesnīcām pašā Jelgavas centrā Lielupes krastā.

LLU dienesta viesnīcas atjaunota fasāde.

Līdzfinansēti arī vairāki ES projekti LLU ēku energoefektivitātes uzlabošanā, ierīkojot jaunus siltummezglus, siltinot fasādes un izbūvējot jaunus jumtus.

 Jauns un energoefektīvs siltummezgls kādā no LLU dienesta viesnīcām.

Un vēl viena atjaunota LLU dienesta viesnīca.

Dienesta viesnīcās studentiem ir pieejamas labiekārtotas istabas dzīvei un studijām, bet koplietošanas telpās ir pilnībā aprīkotas virtuves, veļas mazgājamās iekārtas, atpūtas telpas u.tml. Protams, pieejams arī wi-fi.

Labiekārtota istaba studentu dzīvei dienesta viesnīcā.

Sešas veļas mazgājamās mašīnas studentu dienesta viesnīcas koplietošanas telpā.

Savukārt par studentu un mācībspēku drošību universitātes ēkās gādā mūsdienīgas ugunsdrošības un brīdināšanas sistēmas.

Ugunsdrošības un brīdināšanas sistēmas vadības panelis.

Lai iegūtās zināšanas lauksaimniecībā varētu pielietot arī praksē, LLU studentu un pētniecības vajadzībām ir pieejamas divas mācību saimniecības – “Pēterlauki” un “Mušķi”. Abās praktiskās iemaņas iegūst gan topošie lauksaimniecības speciālisti, gan veterinārārsti. Nesen, izmantojot ZM atbalsta finansējumu, modernizēta zirgkopības saimniecība “Mušķi”.

 Staļļa iekšskats saimniecībā "Mušķi". Daži zirgi ar interesi skatās uz fotogrāfu, kas fotografē šo atēlu.
 

Foto – Zemkopības ministrija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Informācija Sagatavota Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā 17.09.2019.

  • Publicēts:
    17.09.2019