Iespēja pētniekiem pieteikties OECD finansējumam dalībai starptautiskā programmā

Iespēja pētniekiem pieteikties OECD finansējumam dalībai starptautiskā programmā

Zemkopības ministrija ir iesaistījusies Ekonomiskās Sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) pētniecības atbalsta programmā “Biological Resource Management for Sustainable Agriculture Systems (CRP)”. 

 

Lai saņemtu OECD programmas finansējumu, ir jāiztur konkurss un pastāv arī pietiekami liela konkurence starp esošajām dalībvalstīm, tomēr tā ir iespēja veidot starptautisku sadarbību.

 

Finansējumam 2021. gadam var pieteikties līdz 2020. gada.10. septembrim. 

 

Stipendijas pētniekiem paredzēta laikposmam no 6 līdz 26 nedēļām transporta un uzturēšanās izdevumu segšanai, atsevišķa projekta veikšanai pētniekiem, kuriem ir doktora grāds (postdoctoral training) un ir patstāvīga darba vieta, un kuri plāno veikt pētniecisko darbu laboratorijā citā dalībvalstī. 

 

Līdzfinansējums paredzēts arī starptautiskiem pasākumiem (konferencēm, semināriem, kongresiem), kuros ir iespēja informēt politikas veidotājus, privāto sektoru un zinātnes pārstāvjus par pašreizējiem un nākotnes pētījumiem, zinātnisko attīstību un iespējām tajos jautājumos, kas iekļaujas CRP programmas un OECD prioritātēs. Ar līdzfinansējumu uzaicinātajiem lektoriem no ārvalstīm sedz transporta un uzturēšanās izdevumus. 

 

Jaunums – pieejams digitālo konferenču atbalsts.

 

Atbalstāmās pētniecības tēmas

 

I. Dabas kapitāla pārvaldīšana nākotnei: 

• Ainavu un ekosistēmu pārvaldība;
• Augsne, ūdens, bioloģiskā daudzveidība;
• Akvakultūra un zivsaimniecība;
• Integrētās lauksaimniecības ražošanas sistēmas;
• Mežs. 

 

II. Risku pārvaldība savienotā pasaulē: 

• Invazīvas sugas un bioloģiskā drošība;
• Pārtikas drošība;
• Jaunās slimības;
• Antimikrobiālā rezistence;
• Klimatiskie riski ražošanai;
• Riska novērtēšana.

 

III. Transformācijas tehnoloģijas un inovācijas: 

• Precīzā lauksaimniecība;
• Uzlaboti vairošanās instrumenti - ģenētika un genomikas tehnoloģijas;
• Jaunas atkritumu samazināšanas tehnoloģijas;
• Biodegvielas, bioprodukti un bioprocesus;
• Inovācijas sociālās zinātnes, ekonomikas un izglītības jomā. 

 

Vairāk informācijas par programmu – ŠEIT

______________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    18.08.2020