Jaunie īpašās veterinārās receptes noteikumi precīzāk nosaka īpašās veterinārās receptes apriti veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Jaunie īpašās veterinārās receptes noteikumi precīzāk nosaka īpašās veterinārās receptes apriti veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Otrdien, 22.jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos īpašās veterinārās receptes noteikumus, kas precizē prasības un kārtību īpašās veterinārās receptes un tās veidlapas apritei, kā arī īpašās veterinārās receptes veidlapas formu (paraugu).

 

Jaunie noteikumi, salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem, precīzāk nosaka prasības un kārtību, kādā izsniedz, uzglabā, uzskaita un iznīcina īpašās veterinārās receptes veidlapas, prasības un kārtību, kādā izraksta, uzglabā, uzskaita un iznīcina īpašo veterināro recepti, kā arī prasības īpašās veterinārās receptes veidlapas formai. Tāpat tie nodrošina precīzu un vienotu terminoloģiju, kas saskaņota ar Veterinārmedicīnas likuma un Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma terminoloģiju.

 

Līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 757 “Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība”.

 

MK noteikumi “Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    22.06.2021