Kaspars Gerhards: Kopīgajā lauksaimniecības tirgū jānodrošina līdzvērtīgi nosacījumi

Kaspars Gerhards: Kopīgajā lauksaimniecības tirgū jānodrošina līdzvērtīgi nosacījumi

Valdība otrdien, 16. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem. 

 

Lai lauksaimniekiem mazinātu zaudējumus, ko 2018. gadā radīja ilgstošais sausums, kas tika klasificēts kā valsts mēroga dabas katastrofa, valdība lēma no valsts budžeta 2019. gadā izmaksāt 4 427 733 eiro par tiem 99 kultūraugu veidiem, kuri minēti noteikumu pielikumā. Kultūraugu saraksts veidots, ņemot vērā sausuma ietekmēto kultūraugu ražas samazinājumu 2018. gadā. 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Ilgstošais 2018. gada sausums nodarīja lielus zaudējumus daudziem Latvijas lauksaimniekiem, tāpēc valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma atbalstīja valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mūsu zemniekiem par pērnā gada sausuma postījumiem lauksaimniecībā. Valdības uzdevums ir nodrošināt Latvijas lauksaimniekiem līdzvērtīgu atbalstu tam, kāds ir citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai saglabātu mūsu zemnieku konkurētspēju vienotajā tirgū.”

 

Valsts atbalstu izmaksās par 2018. gadā vienotajā iesniegumā deklarēto kultūraugu platību, ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz viens hektārs un tā 2018. gadā tika atzīta par atbalsttiesīgu vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. 

 

Atbalsta likmi par hektāru aprēķinās, atvēlēto finansējumu dalot ar 2018. gadā valstī atzīto kopējo atbalsttiesīgo platību.

 

Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498, 
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, 
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    16.04.2019