Latvijas zvejas kuģu īpašniekiem spēkā stāsies jauni zvejnieku nodarbinātības, sadzīves apstākļu un sociālās aizsardzības noteikumi

Latvijas zvejas kuģu īpašniekiem spēkā stāsies jauni zvejnieku nodarbinātības, sadzīves apstākļu un sociālās aizsardzības noteikumi

Valdība otrdien, 17. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos zvejnieku nodarbināšanas noteikumus. 

 

Noteikumos noteiktas pamatprasības zvejnieku nodarbināšanai, īpašu uzmanību pievēršot darba līguma nosacījumiem (noteikumu pielikumā ir ietverts darba līgumā iekļaujamās informācijas saraksts), darba apstākļiem, zvejas kuģu kapteiņa pienākumiem, lai nodrošinātu drošību un darba apstākļus uz zvejas kuģa, minimālajam vecumam darbam uz zvejas kuģa, zvejnieku darba laikam, prasībām uzturam un dzeramajam ūdenim, aizsardzībai pret slimību, traumu vai nāvi saistībā ar darbu, darba aizsardzībai un nelaimes gadījumu novēršanai, kā arī privātajiem darba tirgus pakalpojumiem zvejniekiem.

 

Noteikumi ietver arī normas, kas attiecas uz zvejnieku darba un sadzīves apstākļiem un sociālo aizsardzību. Līdz ar to daļa normu, kas līdz šim garantēja darba un sociālo aizsardzību zvejniekiem un bija iekļautas Jūras kodeksā, turpmāk būs atrodamas jaunajos noteikumos, kas izstrādāti sadarbībā ar Satiksmes, Labklājības un Veselības ministriju. Vairākas normas ir pielāgotas konkrētajai Latvijas situācijai (piemēram, par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” iesaistīšanos).

 

Noteikumos iekļautās prasības izriet no Eiropas Savienības direktīvas un Starptautiskās darba organizācijas konvencijas par darbu zvejniecībā.

 

MK noteikumi “Zvejnieku nodarbināšanas noteikumi” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

 

 

 

  • Publicēts:
    17.11.2020