Mainīts apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts

Mainīts apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts

Valdība otrdien, 3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumos.

 

Ar grozījumiem Latvijas nacionālais standarts LVS 83:2003 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” ir aizstāts ar standartu LVS 83:2020 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”.

 

Standartā noteikti apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas paņēmieni, tostarp individuālā un grupveida uzmērīšanas metode. Standarts lietojams skujkokiem un lapu koku apaļajiem kokmateriāliem, kā arī malkai. 

 

Projekts arī noteic, ka “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstības novērtēšanas institūcijas turpmāk novērtēs, akreditēs un uzraudzīs atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju  novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    03.11.2020