Ministrs K.Gerhards starptautiskā ministru sanāksmē parakstīs deklarāciju par “Bioeast” iniciatīvu un paudīs Latvijas nostāju par duālo pārtikas kvalitāti

Ceturtdien, 9. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies Višegradas valstu, Baltijas valstu un Balkānu valstu, kā arī Francijas lauksaimniecības ministru sanāksmē “Dynamic Visegrad for Europe”, kas norisināsies Slovākijas pilsētā Stara Lesna. Divās ministru diskusiju sesijās tiks aizvadītas diskusijas un pausta Latvijas nostāja par “Bioeast” iniciatīvu un duālo pārtikas kvalitāti. Ministru sanāksmē zemkopības ministrs K.Gerhards parakstīs Višegradas grupas Lauksaimniecības ministru kopīgo deklarāciju par “Bioeast” iniciatīvu.

 

Sesijās tiks pārstāvētas Latvijas intereses par Centrāleiropas un Austrumeiropas iniciatīvu uz zināšanām balstītu lauksaimniecību, akvakultūru un mežsaimniecību bioekonomikā “Bioeast”. Tiks pausta arī Latvijas nostāja un pārrunāti aktuālie Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumi un turpmākā rīcība par duālo pārtikas kvalitāti, kā arī nepieciešamību izstrādāt vienotu ES mēroga metodoloģiju pārtikas precēm. Savukārt neformālo sarunu laikā tiks pausta Latvijas nostāja ES Lauksaimniecības ministriem par tiešo maksājumu izlīdzināšanas nepieciešamību, lauku attīstības finansējumu, vienotā tirgus organizāciju un vides un klimata jautājumiem.

 

Plānots, ka ministru sanāksmē piedalīsies 12 valstu delegācijas, tai skaitā no Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Polijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Rumānijas, Horvātijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, kā arī Francijas, kura pieaicināta šajā sanāksmē.

 

Paredzēta arī neformāla tikšanās ar Slovākijas premjerministra vietnieci un Slovākijas zemkopības un lauku attīstības ministri Gabrielu Metčnu, kā arī citu valstu ministriem un delegāciju vadītājiem, lai diskutētu par ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un budžetu, par tehniskās palīdzības aploksni, kā arī par vairākām citiem lauksaimniecības nozarē aktuāliem tematiem.

 

Papildu informācija par “Bioeast” iniciatīvu:

 

Latvija ir pirmā no Centrālās un Austrumeiropas ES valstīm (ES-13), kam ir apstiprināta nacionālā Bioekonomikas stratēģija – 2030.


Iniciatīvas mērķis ir sekmēt ES13 valstu darbību zinātnes jomā, izmantojot savu potenciālu un ES piedāvātās iespējas, uzlabot zinātnes atziņu ieviešanu un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu bioekonomiku, izveidotu starp dalībvalstīm makroreģionālu tīklu, sekmētu labākās pieredzes apmaiņu, veicinātu informētību par bioekonomikas priekšrocībām.

 

2019. gada 8.-9. maijā iesaistīto valstu lauksaimniecības ministri Slovākijā sapulcēsies, lai paustu Centrālās un Austrumeiropas ES valstu vajadzības un parakstītu deklarāciju par “Bioeast” iniciatīvas turpmāko lomu, kas ir svarīgs instruments, attīstot Eiropas partnerību ilgtspējīgas ražības un agroekoloģiskās intensifikācijas jomā.

 

Papildu informācija par pārtikas duālo kvalitāti:

 

Jau 2017. gadā Slovākijas lauksaimniecības ministrs vērsās pie EK par pārtikas produktu dubultu kvalitāti un tajā pašā laikā iepazīstināja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi ar salīdzinošajiem testa rezultātiem pārtikai, kas iegādāta Slovākijā, Ungārijā un citās ES valstīs. Jautājums tika skatīts Višegradas grupas augsta līmeņa sanāksmēs, 2017. gadā tiekoties Polijā un Ungārijā.

 

2017. gada jūnijā augsta līmeņa forumā pārtikas piegādes ķēdes labākai darbībai tika panākta vienošanās, ka EK Kopīgais pētniecības centrs izstrādās saskaņotu testēšanas metodoloģiju.

 

2017. gada oktobrī Bratislavā augsta līmeņa sanāksmē tika panākta vienošanās, ka visi ES patērētāji ir vienlīdzīgi.

 

2018. gadā 13. septembrī tika noteikts, ka duālās kvalitātes produktu izvērtēšana notiks vairākos etapos un pirmais etaps būs produktu marķējuma informācijas salīdzināšana.

 

2019. gada janvārī Slovākija ar vairāku valstu atbalstu aicināja EK aktualizēt jautājumu par duālās kvalitātes standartiem un uzsākt ES mēroga testēšanu pēc vienotas metodoloģijas.

 

Pirmie testēšanas rezultāti, pārbaudot marķējumu, norāda, ka ir konstatētas neatbilstības. Ir uzsāktas sarunas ar industriju, lai noskaidrotu iemeslus. Latvija šobrīd gaida turpmāko informāciju un kopīgos ieteikumus, lai turpinātu iesākto darbu.
 _____________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma,
zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 20222000
E-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.05.2019