Ministrs Kaspars Gerhards: lai lauksaimniecības nozarē nodarbināto skaits pieaugtu un vidējais vecums samazinātos, ir būtiski ieguldīt izglītībā un zinātnē

Ministrs Kaspars Gerhards: lai lauksaimniecības nozarē nodarbināto skaits pieaugtu un vidējais vecums samazinātos, ir būtiski ieguldīt izglītībā un zinātnē

Zemkopības ministrija (ZM) šī gada pirmajā pusgadā sadarbībā ar izglītības iestādēm Bulduru Dārzkopības vidusskolu (BDV) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) ir īstenojusi divus lauksaimniecības un izglītības nozarei būtiskus projektus – īstenoti BDV un LLU ēku renovācijas un tehniskā nodrošinājuma atjaunošanas darbi. Kopējais ZM novirzītais budžets renovācijas un atjaunošanas darbu īstenošanai abās izglītības iestādēs ir 1 449 455 eiro, no tiem BDV – 500 000 eiro, savukārt LLU – 949 455 eiro.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Šobrīd vidējais nodarbinātā vecums lauksaimniecības nozarē ir 55 gadi. Un tā nav situācija, kas saskatāma tikai Latvijā – arī visā Eiropā situācija ir teju tāda pati. Tādēļ jau šodien ir nepieciešams rīkoties, lai popularizētu arodus lauksaimniecības nozarē – lai ne tikai piesaistītu jauniešus darbam un dzīvei reģionos, bet arī motivētu gūt vidējo un/vai augstāko izglītību ar lauksaimniecību saistītās arodos. Veterinārijā, dārzu un parku ainavu dizaina veidošanā, pārtikas tehnoloģiju zinātnēs u.tml. Kā viens no mehānismiem viennozīmīgi ir mācību vides un procesu kvalitātes uzlabošana, kā arī modernizēšana.”

 

LLU attīstībā pēdējos trīs gados ZM investējusi jau 3 miljonus EUR. Par šiem līdzekļiem LLU pils ēkā atjaunotas vairākas auditorijas, veikti fasādes atjaunošana atbilstoši vēsturiskajam izskatam, kā arī īstenota koplietošanas telpu labiekārtošana un rekonstruētas attīrīšanas iekārtas, katlumāja un energoapgāde. Līdzfinansēti arī vairāki ES projekti LLU energoefektivitātes uzlabošanā, rekonstruētas dienesta viesnīcas, t.sk. veikta jumtu un fasāžu rekonstrukcija, energoefektivitātes uzlabošana.

 

Pateicoties kvalitatīvajām studiju programmām un absolventu pieprasījumam darba tirgū, LLU joprojām ir vadošo universitāšu vidū studējošo skaita ziņā. Saskaņā ar Latvijas darba devēju pieprasījumu, LLU ir pirmajā pieciniekā to Latvijas augstskolu vidū, kuru absolventi pēc studiju beigšanas ir ļoti pieprasīti darba tirgū. LLU sagatavo pieprasītus speciālistus ražojošajām nozarēm – pārtikas rūpniecībai, mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, kokrūpniecībai, enerģētikai, mašīnbūvei un informācijas tehnoloģiju nozarei, kas Latvijas sekmē tautsaimniecības attīstību un dod būtisku pienesumu ekonomikā. Īpaši pieprasīti darba tirgū ir arī LLU sagatavotie vetārsti. Piemēram, Veterinārmedicīnas fakultātē studē lielākais ārvalstu studentu skaits LLU, turklāt, lai iestātos Veterinārmedicīnas fakultātē, studētgribētājiem ir jāiztur nopietns reflektantu konkurss. LLU Veterinārā klīnika ir modernākā Baltijas reģionā.

 

Savukārt BDV ar Zemkopības ministrijas atbalstu veikta skolas telpu renovācija 2714 m2 platībā. Turklāt šis ir pirmais šāda veida un apjoma remonts skolas ēkas 30 gadu pastāvēšanas laikā. Skolas ēkas 2. stāvā atjaunotas un izveidotas modernas apmācību telpas floristikas speciālistu sagatavošanai un mākslas priekšmetu apguvei. Plašas mācību auditorijas izveidotas arī mūžizglītības programmu īstenošanai, ne mazāk svarīgi ir tas, ka iekārtotas ērtas darba vietas skolotājiem. Ēkas 3. stāvā labiekārtotas telpas kokkopju – arboristu, dārzkopības un ainavu tehniķu mācību procesa pilnvērtīgai īstenošanai. Būtiski ir tas, ka telpas iekārtotas atbilstoši Eiropas standartu prasībām kvalitatīvai profesiju apguvei.  Ēkas 4. stāvā iekārtotas auditorijas vispārizglītojošo priekšmetu apguvei.

 

Pateicoties tehniskā inventāra atjaunošanas un papildināšanas darbiem, mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas – lielāko daļu teorētisko mācību priekšmetu ir iespējams apgūt, praktiski darbojoties skolas senajā parkā, dārzā un mūsdienīgā siltumnīcā.

 

Jo vairāk jauniešus mēs spēsim piesaistīt un ieinteresēt ar darbu lauksaimniecības nozarē – vai tas būtu veterinārārsts, pārtikas izstrādes eksperts vai jebkurš cits arods, jo vairāk mēs spēsim aizpildīt tukšās darba vietas nozarē ar Latvijas iedzīvotājiem, nevis ārvalstu pilsoņiem, it sevišķi – no trešajām valstīm. Ir jānodrošina gan izglītības iespēju pieejamība, gan arī jāveicina darbavietu ar atbilstošu atalgojumu pieejamība, lai Latvijas iedzīvotāji ar pārliecību saskatītu savu dzīvi un darbu Latvijā, kā arī lai aizbraukušie tautieši varētu būt pārliecināti par savu izvēli atgriezties mājās,” uzsvēra ministrs Kaspars Gerhards.
_____________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma,
zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 20222000
E-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.09.2019