Nākamos četrus gadus turpinās zivju mākslīgo ataudzēšanu un uzlabos dabiskās dzīvotnes

Nākamos četrus gadus turpinās zivju mākslīgo ataudzēšanu un uzlabos dabiskās dzīvotnes

Valdība ceturtdien, 21. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024. gadam, lai saglabātu bioloģiski daudzveidīgus un zivsaimnieciski ilglaicīgi izmantojamus zivju resursus Latvijā un mazinātu arī antropogēno ietekmi Latvijas publiski pieejamos iekšējos ūdeņos, iekšējos ūdeņus ik gadu papildinot vismaz ar 15 miljoniem lašu, taimiņu, līdaku, zandartu, vimbu u.c. zivju sugu mazuļiem, kā arī ar nēģu kāpuriem.

 

Jaunais Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam turpinās īstenot līdzšinējo zivju resursu mākslīgās atražošanas politiku, ko nodrošināja iepriekšējais Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020. gadam un kura darbība beidzās 2020. gada 31. decembrī. 

 

Tiks uzlabotas zivju dabiskās dzīvotnes, atjaunojot nārsta vietas, nojaucot šķēršļus, kas traucē zivju migrācijai, vai izveidojot jaunus migrācijas ceļus. Tiks arī veikts zušu krājumu monitorings upēs un ezeros, kuros iepriekšējos politikas plānošanas periodos tika ielaisti stikla zuši. 

 

Tāpat arī tiks sagatavotas zinātniskās rekomendācijas turpmākajai zušu krājumu papildināšanai nākamajā politikas plānošanas periodā un nodrošināta zivju resursu atražošanas zinātniskā uzraudzība un novērtējums, izvērtēta pasākumu īstenošanas efektivitāte un izstrādāti ieteikumi to pilnveidošanai. 

 

MK rīkojums “Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam” stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

____________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    21.01.2021