No 1. aprīļa tiks pārtraukta saldētas un atdzesētas augu izcelsmes produkcijas ievešana Latvijā caur robežkontroles punktiem “Silene” un “Latvijas Pasts”

No 1. aprīļa tiks pārtraukta saldētas un atdzesētas augu izcelsmes produkcijas ievešana Latvijā caur robežkontroles punktiem “Silene” un “Latvijas Pasts”

Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm, no 1. aprīļa pārtraucot saldētas un atdzesētas augu izcelsmes produkcijas ievešanu Latvijā caur robežkontroles punktiem “Silene” un “Latvijas Pasts” un mainot darba laiku robežkontroles punktiem “Lidosta “Rīga”” un “Liepājas osta”.

 

Līdz šim tikai dzīvnieku izcelsmes produktu kontrolei un uzglabāšanai robežkontroles punktu infrastruktūrā bija jāparedz sūtījumu uzglabāšanas telpas atbilstoši trīs temperatūras režīmiem – apkārtējās vides temperatūras, saldētas un atdzesētas produkcijas uzglabāšanas režīmam. Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos, noteic, ka turpmāk šādas uzglabāšanas telpas būs jānodrošina arī augu izcelsmes pārtikas produktu kontrolei un uzglabāšanai.

 

Lielākajā daļā robežkontroles punktu nebūs nepieciešamas izmaiņas, jo robežkontroles punktu infrastruktūra atbilst dažādu temperatūras režīmu produktu kontrolei. Tomēr produktus, kurus pārvadā temperatūras režīmā “saldēts” un “atdzesēts”, kā arī zāles, kurām nepieciešams ievērot īpašu temperatūras režīmu, caur robežkontroles punktiem “Silene” un “Latvijas Pasts” vairs ievest nedrīkstēs, jo šajos punktos nav atbilstošas infrastruktūras produktu kontrolei un uzglabāšanai, ja sūtījums tiek aizturēts. 

 

Apkopojot pēdējo trīs gadu statistiku, redzams, ka šādu produktu sūtījumu caur robežkontroles punktu “Latvijas Pasts” nav bijis. 

 

Savukārt robežkontroles punktā “Silene” šādi sūtījumi ir tikuši kontrolēti. Tas nozīmē, ka par sūtījumu atbildīgajiem operatoriem to ievešanai ES teritorijā būs jāizvēlas citi robežkontroles punkti. Saldētu un atdzesētu produktu ievešana nākotnē būs iespējama, ja robežkontroles punktā “Silene” tiks veikti infrastruktūras uzlabojumi. 

 

Izvērtējot sūtījumu apjoma samazinājumu caur citiem robežkontroles punktiem, ko izraisījusi COVID-19 infekcijas radītā krīze, ir jāpārskata patlaban noteiktais darba laiks robežkontroles punktos “Lidosta “Rīga”” un “Liepājas osta”. 

 

Veterinārās kontroles punktā “Lidosta “Rīga”” turpmāk notiks laikā no 9.00 līdz 21.00, saglabājot iespēju sūtījumu veterināro kontroli veikt laikā no 21.00 līdz 9.00, ja par šādu nepieciešamību 24 stundas iepriekš būs saņemta informācija no atbildīgā operatora vai tā pilnvarotas personas. 

 

Savukārt robežkontroles punktā “Liepājas osta” pārtikas, fitosanitāro un dzīvnieku barības sūtījumu apjoms nav liels un pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies, tādēļ šajā punktā turpmāk veterinārās kontroles būs iespējams veikt laikā no 9.00 līdz 18.00.

 

Tā kā par katru robežkontrolei pakļautu sūtījumu EK vienotajā datu apmaiņas sistēmā TRACES tiek saņemti iepriekšējie paziņojumi par gaidāmo robežkontrolei pakļauto sūtījumu, robežkontroles punktu darba laika saīsināšana apgrūtinājumu sūtījumu robežkontroles pakalpojuma saņemšanai neradīs. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27 .jūlija noteikumos Nr .704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    18.03.2021