Nosaka precīzākas prasības un kārtību narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apritei veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Nosaka precīzākas prasības un kārtību narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apritei veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

Otrdien, 22. jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos MK noteikumus par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs, kas precizē nosacījumus un kārtību, kādā veterinārmedicīniskās prakses iestādēm piešķir, aptur vai anulē tiesības darbībai ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, kā arī precizē prasības narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apritei veterinārmedicīniskās prakses iestādēs.

 

Jaunie noteikumi pilnveido narkotisko un psihotropo vielu un zāļu izsekojamību veterinārmedicīniskās prakses iestādēs.

 

Līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr.1456 “Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm”.

 

MK noteikumi “Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    22.06.2021