Noteiks kompensāciju kuģu īpašniekiem un apkalpei par mencas zvejas pagaidu pārtraukšanu

Noteiks kompensāciju kuģu īpašniekiem un apkalpei par mencas zvejas pagaidu pārtraukšanu

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”, ko ceturtdien, 5. septembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Noteikumu projekts paredz atbalsta piešķiršanas nosacījumus valsts un ES atbalsta pieejamībai tiem zvejas kuģu īpašniekiem un zvejas kuģu apkalpes locekļiem, kuri uz laiku - periodā no 2019. gada 1. septembra līdz 31. decembrim vismaz uz vienu pilnu kalendāro mēnesi - pārtrauc zvejas darbības saistībā ar 2019. gada 22. jūlija EK pieņemtiem ārkārtas pasākumiem ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas (Gadus morhua) Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai. 

 

Atbalsts paredzēts zvejas kuģa īpašniekam, kas uz zvejas lieguma laiku pārtrauks visas zvejas darbības ar konkrēto zvejas kuģi, kā arī attiecībā uz piekrastes zvejas kuģi – tas atradīsies ostā un neizies no tās. Uz atbalstu varēs pretendēt tikai par tādu zvejas kuģi, ar kuru 2016., 2017. vai 2018. gadā no septembra līdz decembrim ir tikusi veikta mencu nozveja Baltijas jūras 24., 25. vai 26. apakšrajonā, kā arī ar kuru vismaz 120 dienu ir notikušas zvejas darbības jūrā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 

 

Publisko finansējumu varēs saņemt arī apkalpes locekļi (zvejnieki), kuri ir strādājuši uz zvejas kuģiem, ar kuriem tiek pārtrauktas zvejas darbības. Uz atbalstu varēs pretendēt zvejnieks, kas vismaz 120 dienu ir strādājis jūrā uz darbību pārtraucošā zvejas kuģa pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Lai pretendētu uz atbalstu, par zvejnieku noteiktu periodu valsts budžetā ir jābūt iemaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un tam ir jābūt noteiktā periodā izsniegtam un arī zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā spēkā esošam Jūrnieku reģistra kvalifikācijas sertifikātam.

 

Tāpat visā zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā zvejniekam ir jābūt darba attiecībās ar to zvejas kuģa īpašnieku, kurš īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, vai arī zvejniekam ir jābūt zvejas kuģa īpašniekam vai zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašniekam, kuras īpašumā ir zvejas kuģis, ar kuru īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu. 

 

Par katru zvejas lieguma perioda kalendāro mēnesi, kurā zvejas kuģa īpašnieks un zvejnieks pārtrauks visas zvejas darbības, plānots finansiāls atbalsts, lai kompensētu konkrētā zvejas kuģa dīkstāves izdevumus, kā arī neiegūtos ienākumus vai zvejnieka neiegūto darba algu. 

 

Lai pretendētu uz publisko finansējumu par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu par konkrēto zvejas lieguma kalendāro mēnesi, noteikumu projektā noteiktā kārtība ir jāievēro no attiecīgā kalendārā mēneša pirmā datuma.

 

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana””. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai. 

 

Foto: Manfreds Millers-Spats, pixabay 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    05.09.2019