Noteiktas meža atjaunošanas prasības iežogotā platībā dzīvnieku turēšanai nebrīvē

Noteiktas meža atjaunošanas prasības iežogotā platībā dzīvnieku turēšanai nebrīvē

Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē. 

 

Grozījumi noteikumos precizē meža apsaimniekošanas nosacījumus iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē, lai, samazinot aprobežojumus, izaudzētu kvalitatīvu mežu, vienlaikus nosakot nosacījumus savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē. 

 

Ir atcelts kailcirtes aizliegums, nosakot, ka pēc cirtes šī platība ir jāatjauno. Lai meža atjaunošana norisētu sekmīgi, atjaunojamā platība jāiežogo, līdz mežaudze sasniedz 20 gadu vecumu. Tādejādi tiks efektīvi apsaimniekots īpašums, nodrošinot bioloģiski daudzveidīgu dzīvotni nebrīvē turētajiem dzīvniekiem. 

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr. 98 “Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    10.12.2020