Pagarināts ūdens vides saistību periods esošajai dīķu platībai

Pagarināts ūdens vides saistību periods esošajai dīķu platībai

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Projektu ceturtdien, 11. aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Lai veicinātu vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu, dīķsaimniecības, kuras piecus gadus ir ievērojušas labas ūdens vides prasības un saņēmušas par to ievērošanu atbalstu, var pagarināt uzņemto saistību periodu turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gadam. Iesniegums par saistību pagarināšanu ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 15. maijam.


 
Sagatavotajā grozījumu projektā tiek precizētas sankcijas, kas piemērojamas tām dīķsaimniecībām, kuras pagarinās piecu gadu labas ūdens vides saistību periodu, ja pagarināto saistību periodā tiks konstatēti grozījumu projektā minētie saistību izpildes pārkāpumi (piemēram, minimālie ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas, dīķu mēslošanas un uzpludināšanas ierobežojumi, akvakultūras dzīvnieku blīvuma ievērošana).

 

Dīķi ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, kas veido bāzi dažādu augu un putnu sugu dzīvotnēm un biotopiem. Vidi saudzējoša saimniekošana samazina ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, mazina piesārņojuma risku un nodrošina dažādas ekosistēmas dzīvotņu saglabāšanu, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību. 

 

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē - "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""". Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    11.04.2019