Palielināts atbalsta apmērs zivsaimniecības attīstībai paredzēto sadarbības projektu īstenošanai

Palielināts atbalsta apmērs zivsaimniecības attīstībai paredzēto sadarbības projektu īstenošanai

Valdība otrdien, 15. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.

 

Pēc grozījumu stāšanās spēkā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā “Sadarbības pasākumi” starpteritoriālās vai starpvalstu sadarbības projekta, tostarp kopprojekta īstenošanai, ietverot tehnisko sagatavošanu, tiks palielināts maksimālais atbalsta apmērs līdz 100 tūkstošiem eiro.

 

Vienlaikus projekta administratīvās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta koordinēšanu un uzraudzību, nedrīkst pārsniegt 8% brīdī, kad tiek apstiprināts projekts, tas ir – Lauku atbalsta dienestam (LAD) pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ņemot vērā to, ka administratīvie izdevumi īstenošanā esošajos projektos galvenokārt ir atalgojums projekta vadītājam, noteikumu grozījumi, nodrošinās atalgojuma paredzamību un stabilitāti visā projekta īstenošanas laikā.

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”“ stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis“.

____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498s

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    15.09.2020