Palielināts ģenētiski saglabājamo sējas kaņepju šķirņu sēklu daudzums tirdzniecībā

Palielināts ģenētiski saglabājamo sējas kaņepju šķirņu sēklu daudzums tirdzniecībā

Valdība otrdien, 1. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanu un sēklu apriti. 

 

Noteikumi attiecas uz laukaugu ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu maksimālo vienā gadā atļauto daudzums tirdzniecībā 13 laukaugu sugām, tostarp arī sējas kaņepēm. Ar noteikumu grozījumiem ir palielināts tirdzniecībā atļauto kaņepju saglabājamo šķirņu sēklu daudzums par 2000 kilogramiem, un turpmāk kopējais tirdzniecības apjoms sējas kaņepēm kopā būs 12 000 kg pašreizējo 10 000 kilogramu vietā. 

 

Lai Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) varētu noteikt vienai šķirnei tirdzniecībā atļauto maksimālo sēklu daudzumu, noteikumos ir iekļauts jauns punkts, kurā norādīta formula, pēc kuras aprēķināt tirdzniecībai atļauto sadali pa šķirnēm vienai sugai. 

 

Ja vairākām vienas sugas ģenētisko resursu saglabājamajām šķirnēm ir viens uzturētājs, tad turpmāk šķirnes uzturētājs pats varēs veikt tirdzniecībai paredzēto sēklu sadalījumu pa šķirnēm. Tādējādi šķirņu uzturētāji paši varēs regulēt tirdzniecībā atļauto sēklu daudzumu.

 

Grozījumi noteikumos ļaus Latvijas lauksaimniekiem nodarboties ar Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu Latvijā radītu vecāku augu šķirņu audzēšanu, īpaši nozīmīgi tas varētu būt bioloģiskajiem lauksaimniekiem.

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1247 “Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    01.12.2020